Lansering: Klimatneutral betong möjlig på marknaden 2030

Datum:
Tid: 9:00 - 10:15
Plats: Stockholm

Välkommen till lanseringen av betongbranschens vässade och uppgraderade färdplan för klimatneutral konkurrenskraft. Färdplanen visar på ett konkret sätt hur all betong i Sverige kan bli klimatneutral senast 2045 och vilka politiska beslut som behövs.

Många överraskades för fem år sedan när Fossilfritt Sverige, Svensk Betong och Betonginitiativet lanserade betongbranschens färdplan för klimatneutral konkurrenskraft, eftersom den bland annat innehöll målsättningen om att det senast 2023 skulle vara möjligt med halverad klimatpåverkan för betong till husbyggnation.

Nu är målet uppfyllt – den klimatförbättrade betongen finns på marknaden, men inte bara för huskonstruktioner. Idag går det också att nå kraftigt minskad klimatpåverkan vid anläggningskonstruktioner, såsom väg- och järnvägsbyggande, genom att välja betong med lägre klimatpåverkan.
– Den klimatförbättrade betongen har mest använts i spetsprojekt, men nu ser vi att flera av Sveriges största bostadsbyggare börjar öka volymerna. Det är symtomatiskt för utvecklingen, i bransch efter bransch ser vi hur spetsprojekten är på väg att bli det nya normala, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Sedan lanseringen av betongbranschens första färdplan har utvecklingen gått så pass mycket framåt att en vässad, uppgraderad version nu släpps. Syftet är att göra det än mer konkret hur målen i färdplanen ska nås. Om sex år är branschens målsättning att det ska vara möjligt att med klimatneutral betong på marknaden, förutsatt att politiken röjer de hinder som definierats.
– Vi är redo att tillverka klimatneutral betong redan 2030, och den klimatförbättrade betongen kommer ta fortsatt nya viktiga kliv innan dess. Nu behöver politiken ge oss rätt förutsättningar, säger Malin Löfsjögård, VD, Svensk Betong.

Under lanseringen diskuteras de politiska förslagen och målsättningarna med Johan Davidson, statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, Malin Löfsjögård, VD, Svensk Betong, Sven Hunhammar, måldirektör Trafikverket, Johanna Frelin, VD Riksbyggen och Johan Skoglund, VD, JM. Moderator är Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Malin Strand, projektledare för färdplanerna, Fossilfritt Sverige.

Det kommer finnas tid för frågor från media och åhörare. Välkomna!  

När: Onsdagen 11 okt, kl 9-10:15. Frukost serveras från 8:30.
Var: Fossilfritt Sverige, Mäster Samuelsgatan 56 (hissarna på vänster sida, vån 3)

Anmäl dig här