Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

Den 18 januari gick Fossilfritt Sveriges regionala konferensturné i mål. Östergötland, Skåne, Norrbotten, Jämtland/Härjedalen, Västra Götaland, Kronoberg och Värmland fick besök och visade upp arbetet med att ställa om till att bli fossilfria. Sverige sjuder av aktivitet och engagemanget, idérikedomen och entreprenörskapet runt om i landet imponerar.

Inspirerande föreläsningar har varvats med paneldiskussioner, utfrågningar, tävlingar, underhållning och exempel på praktiskt klimatarbete och innovationer.

Med kommuner och regioner som sätter ambitiösa mål och styr om sina verksamheter bit för bit och företag som ser affärsmöjligheterna i omställningen skapas ett tryck som möjliggör både att klimatmålet nås och det samtidigt bidrar till välfärden.

Under turnén har vi även bett våra medarrangörer att utmana varandra på konkreta klimatinsatser i form av en budkavle. Kommunen eller regionen har fått lyfta fram något de är stolta över och utmanat nästa att följa efter. Här följer samtliga utmaningar som en inspiration till alla Sveriges kommuner:

Budkavle:

Norrköping – Lund
Norrköping är stolta över sin spårväg. Med 18,7 kilometer spår utmanar de Lund, som ligger i startgroparna för att börja, att bli en spårvagnsstad.

Lund/Malmö – Piteå
Lund och Malmö har i flera år turats om att ligga överst i Kommunvelometern som är cykelfrämjandets rankning av de bästa cykelkommunerna. 46% av resorna i Lunds stad sker på cykel. I budkavlen till Piteå skickar de utmaningen att ta planera för en god cykelinfrastruktur och tävla med grannkommuner för att klättra på Kommunvelometern och bli en cykelstad.

Piteå – Östersund
Piteå har genomfört en medveten satsning och nu är alla kommunens skolor och förskolor är certifierade för Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”. Nyckeln har varit att låta verksamheterna själva äga sitt hållbarhetsarbete och själva formulera sina mål. Det har skapat ett engagemang hos både elever, lärare, medarbetare och skolledare som gör att arbetet inte avstannar utan blir hållbart på riktigt. I budkavlen till Östersund skickar de utmaningen att också de ska satsa på diplomerade skolor och förskolor för hållbar utveckling.

Östersund – Göteborg
I Östersund säljer det kommunala energibolaget Jämtkraft 100% förnybar el. I fjärrvärmepannorna återstår en halv procent olja som används i reservpannorna när det är som allra kallast. Målsättningen är att även den ska bort innan 2020. Man kommer även att ta bort de fossila drivmedel som används för transporter och ersätter med förnybara. De ska också sluta använda torv för att vara 100% förnybara år 2026. Nu utmanar de Göteborgs Energi att också bli det.

Västra Götalandsregionen – Växjö
Västra Götalandsregionen har satt målet att vara fossiloberoende 2030 och minska utsläppen med 80% jämfört med 1990 men också att konsumtionsutsläppen ska minska med 30% jämfört med 2010 års nivå. Budkavlen till Växjö är att också anta ett mål för att minska växthusgasutsläppen från konsumtion.

Växjö – Karlstad
Växjö ser det som en viktig del av sitt miljöprogram att bygga i trä. Utmaningen till Karlstad är att öka takten i det egna träbyggandet.

Värmlands kommuner – Sveriges kommuner
Snart har alla kommuner i Värmland en egen Fritidsbank. På Fritidsbanken kan man lämna in sin gamla sport- och fritidsutrustning som sedan lånas ut till de som behöver. Kommunerna uppmanar nu alla kommuner i Sverige starta egna fritidsbanker.

[metaslider id=2224]

Läs mer om konferenserna
Lyssna på intervjupoddar