Konferens: Transporterna – klarar vi EU:s klimatmål och vad gör vi nu?

Datum:
Tid: 09:30-12:00. Dörrarna öppnar 09:00. Från 12:00 bjuder vi på lunch.
Plats: Fossilfritt Sverige, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Välkommen till Fossilfritt Sveriges halvdagskonferens den 20/3 om transporternas klimatomställning. Utsläppen från trafiken i Sverige förväntas öka kraftigt. Lägre priser på både fossila och biobaserade drivmedel har förändrat spelreglerna. Hur gör vi nu för att inte tappa tempot i väntan på ny politik?   

Den minskade reduktionsplikten har förändrat förutsättningarna för transportsektorns klimatomställning. Det har också påverkat försäljningen av elfordon som har saktat in. Det verkar nu som att vi får svårt att klara Sveriges klimatmål, både de nationella och de vi åtagit oss inom EU. Insikten om att det kan leda till stora böter växer.

Samtidigt har det blivit billigare att köra fossilfritt, många företag stärker sina klimatambitioner och Sverige bygger ut laddinfrastrukturen. Fossilfritt Sverige samlar experter, företag, intresseorganisationer och myndigheter till en halvdagskonferens där vi undersöker vad Sverige kan göra på kort och lång sikt för att minska transporternas utsläpp.

Program

Moderator: Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Del 1: Klimatmålen – kan vi nå dem eller måste vi böta? 

Reduktionsplikten har nu sänkts till 6 procents inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel fram till 2027, från 30 procent för diesel och 8 procent för bensin. Det leder till att Sveriges utsläpp ökar kraftigt. Vi undersöker vad det innebär för de svenska klimatmålen inom EU. Hur mycket måste utsläppen minska från transporterna? Kan andra sektorer kompensera, i så fall hur? Vad kan vi göra efter 2027 för att klara målen till 2030?

 • Jessica Alenius, vd, Drivkraft Sverige
 • Sven Hunhammar, måldirektör, Trafikverket

Del 2: Goda exempel – så gör företag i framkant för att nå sina mål

Eftersom politiken inte längre leder till att klimatmålen nås är företagens egna klimatmål av ännu större vikt. 315 aktörer har antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning, vi träffar några av dem och andra ambitiösa aktörer som håller kvar eller utvecklar sina klimatmål för transporterna. Vilka är deras framgångsfaktorer och tuffaste utmaningar? Vi diskuterar vad politiker på alla nivåer kan göra och hur andra aktörer i transportvärdekedjan kan underlätta utsläppsminskningar.  

 • Maria Losman, konsult, Ecoplan in Medio
 • Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood
 • Marie Skoog, logistikchef, Returpack
 • Peter Dannqvist, supply chain director, Arvid Nordquist
 • Maximilian Perlitz, head of logistics, Lidl
 • Roger Blom, projektledare, m4 gruppen AB
 • Annika Jacobson, klimatgeneral, Stockholms stad
 • Christoffer Nelson, enhetschef, Region Stockholm

Del 3: Elektrifiering av tunga transporter – så räddar vi en svensk exportindustri

Klimatpolitik handlar alltmer om näringspolitik. Kanske blir det allra tydligast när det gäller tunga transporter. Volvo och Scania storsatsar på elektrifiering av lastbilar, men larmar för att försäljningen går för långsamt. Varför är det viktigt för Sverige att Scania och Volvo kan skala upp snabbt? Vad krävs av politiken? Satsningarna på laddinfrastruktur är ett onekligen ett politiskt framsteg, men räcker det?  

 • Anders Berger, director public affairs, AB Volvo
 • Kristoffer Nyberg, head of e-Trucks solutions management, Scania
 • Olov Åslund, projektledare, Energimyndigheten

Anmäl dig här

Datum: Onsdag 20/3
Tid: 09:30-12:00. Dörrarna öppnar 09:00. Från 12:00 bjuder vi på lunch. 
Plats: Fossilfritt Sverige, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Livesändning

Vi kommer även att sända seminariet live här. För att delta digitalt behöver du inte anmäla dig.