Datum:
Tid: 10.00 - 15.00
Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 (precis vid Centralstationen), Stockholm

Välkommen till Fossilfritt Sveriges konferens om kommunernas viktiga roll i klimatomställningen den 19 september. Vi lyfter exempel på spetsprojekt där kommuner driver utvecklingen framåt. Vilka drivkrafter ligger bakom? Vilka är utmaningarna? Hur ställer sig näringslivet till projekten? Och hur kan vi skala upp dem så att de blir norm istället för spets?

Till anmälan

Kommunerna är en förutsättning för att näringslivet ska lyckas med sin omställning till fossilfrihet och att vi ska nå våra nationella klimatmål. Inom flera områden finns redan tillgänglig teknik för att minska utsläppen men för att etableras på marknaden måste tekniken också efterfrågas. 

Av de 800 miljarder som offentlig sektor köper varor och tjänster för varje år står kommunerna för en betydande andel. De kan därmed på ett avgörande sätt bidra till att främja efterfrågan på hållbara produkter och tjänster med låg klimatpåverkan och på så vis också stärka konkurrenskraften för de företag som går i täten. 

Den 19 september ägnar vi dagen åt kommunernas viktiga roll i omställningen.  Välkommen att anmäla dig redan idag för att säkra din plats. Lunch serveras under dagen.

Program

Moderatorer:
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Ebba Willerström Ehrning, projektledare, Fossilfritt Sverige


Klimatledarkommunerna – 7 sätt att lyckas med omställningen

Fossilfritt Sveriges Klimatledarkommuner har tagit fram sju viktiga punkter för kommuner för att lyckas driva på klimatomställningen via sina upphandlingar. Vilken roll spelar upphandlingen i kommunernas klimatarbete? Hur påverkar det ekonomiska läget deras möjligheter att nå uppsatta mål?
Erik Pelling (S), Uppsala kommun
Anna Ekström (C), Örebro kommun
Effie Kourlos (C), Östersunds kommun
Magnus P. Wåhlin (MP), Växjö kommun

Elektrifierade byggarbetsplatser i Östersund och Oslo
I maj 2023 startade bygget av förskolan Ottfjället i Östersund som ska byggas med eldrivna maskiner. Hur går arbetet? Vilka lärdomar har projektet bidragit med hittills? Samtidigt har man i vårt grannland Norge redan kommit långt i arbetet med utsläppsfria byggarbetsplatser. Oslo kommun har målet att alla byggarbetsplatser i staden ska vara utsläppsfria år 2025. Vad kan vi lära av dem?
Effie Kourlos (C), Östersunds kommun
Marit Hepsø, Oslo kommun

Näringslivet vill ha hårdare krav
Offentliga inköp står för omkring 800 miljarder per år. De krav som ställs i den offentliga upphandlingen påverkar därmed både utvecklingen av nya marknader och prisutvecklingen på befintlig förnybar teknik. Hur kan näringslivet och det offentliga arbeta tillsammans för att öka takten i klimatomställningen? Och hur går vi från pilotprojekt till mer genomgripande förändringar?
Åsa Lindell, Byggföretagen
Tora Leifland, Volvo CE
Agneta Wannerström, Skanska
Marit Hepsø, Oslo kommun

Europas första klimatpositiva stadsdel i Uppsala
Uppsala satsar på att bli först i Europa med att bygga en klimatpositiv stadsdel. Under hösten börjar arbetet med att utforska alla möjligheter till utsläppsminskningar och hinderröjning för en klimatpositiv stadsutveckling. Vilka utmaningar och nyckelfaktorer har identifierats så här långt?
Deltagare: Karl Gustafsson, Uppsala kommun

Halverad klimatpåverkan vid nybyggnation
Helsingborgshem har halverat sin klimatpåverkan under byggtiden utan att driva på kostnaderna, genom nya sätt att ställa krav i upphandlingar. Vi tittar närmare på hur de gjort.
Deltagare: Klas Karlsson, Helsingborgshem

Innovativt ledarskap och nya samarbeten banar väg för ny teknik
Genom att våga testa nya arbetssätt och ta med lärdomarna från projekt till projekt flyttas gränserna för vad som är möjligt. Men hur får vi större spridning på dessa lärdomar för att kunna dra nytta av varandras arbete?
Joanna Berg, Nrep,
Henrik Landelius, NCC
Michaela Ehteshami, Mobility Sweden
Maria Perzon, Castellum

Smarta fastigheter kan halvera energianvändningen
Örebrobostäder har lyckats minska energianvändningen med upp till 50 procent genom att använda AI för värmestyrning tillsammans med modernare teknik och beteendeförändringar. Varför gör inte fler som Örebrobostäder?
Deltagare: Jonas Tannerstad, Örebrobostäder

Omvänd auktionering för eleffektivisering
I Fossilfritt Sveriges uppmärksammade strategi för effektiv användning av energi och effekt förslås att omvända auktioner bör införas för att minska användningen av el och effekt. Kan detta vara en av lösningarna för Göteborg, som snabbt behöver få fram el till nya industrier som står på kö för att etablera sig i staden?
Deltagare: Per-Anders Gustafsson, Göteborg energi

Smartare användning av energi – för klimatet och ekonomin
Den nya gröna industrirevolutionen i Sverige kommer att kräva mycket el. Genom att använda energi smartare och mer effektivt snabbar vi på omställningstakten. Vad kan kommuner göra för att underlätta utvecklingen? Och vilka ekonomiska vinster finns det att plocka hem?
Linda Eriksson, Malmö stad
Per-Anders Gustafsson, Göteborg energi

Upphandling som verktyg – från pilot till norm
Offentlig upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för att styra mot fossilfrihet. Vad krävs för att inköpen ska bidra till omställningen, vilka myter finns kring upphandling och vilka är framgångsfaktorerna?
Patrick Amofah, Upphandlingsmyndigheten
Peter Nohrstedt, Adda Inköpscentral

Till anmälan

Se konferensen live

Seminariet kommer att filmas, sändas live och publiceras i sociala medier i efterhand. Var god meddela om du ej vill synas i bild. För frågor eller eventuell avanmälan mejla: kn.fossilfrittsverige@regeringskansliet.se