Inbjudan till workhop: Hur höjer vi målen?

Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

Vid klimatmötet i Paris 2015 visade världen att den står samlad bakom målet att begränsa klimatförändringarna till väl under 2 grader med sikte på 1,5. De löften som världens nationer hittills avgivit är dock långtifrån tillräckliga för att målet ska uppnås.

Efter klimatmötet som hölls i Bonn i november startar nu den så kallade Talanoa-dialogen där målet är att främja ambitionshöjningar i klimatarbetet. Arbetet med Talanoa-dialogen ska inte bara involvera stater utan ett brett spektrum av aktörer.

På vårens workshop diskuterar vi om hur företag, kommuner, regioner och organisationer kan medverka för att öka tempot. Hur kan vi hjälpas åt att skruva upp våra egna mål för att sätta press på politikerna att höja ambitionsnivån inför nästa klimatmöte i Katowice i Polen 2018?

Medverkar gör bland annat Johan Rockström, professor i Miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre, Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare vid klimatförhandlingarna, Nina Ekelund, Hagainitiativet, och naturligtvis Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Anmälan till workshopen är nu stängd men föreläsningarna kommer att live-streamas på Facebook.

Program:

kl 09.30 Kaffe serveras

kl.10.00 Svante Axelsson hälsar välkomna

kl.10.15 Global Carbon Law – så böjer vi kurvan – Johan Rockström

kl 11.15 Hur kan vi påverka världen – Johanna Lissinger Peitz

kl. 11.45 Fossilfritt Sverige och Talanoa

kl 12.15 LUNCH

kl.13.15 Så kan en organisation räkna fram sina klimatmål

kl.13.35 Goda exempel på att ställa om en organisation

kl.14.10 Talanoa-workshop med fika

kl.15.10 Sammanfattande diskussion

kl 15.30 Slut