Hearing: Kemiindustrin tar fram färdplan inom Fossilfritt Sverige

Datum:
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, ska tillsammans med Lif, Läkemedelsindustriföreningen, ta fram en färdplan för hur de kan uppnå klimatneutralitet. Välkommen på nationell hearing onsdagen den 13 mars.

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 23 branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. Vi är nu glada över att innovations- och kemiindustrin tar fram sin färdplan, som blir den tjugofjärde inom Fossilfritt Sverige.

Färdplanen kommer att behandla utmaningar, möjligheter och industrins stora potential att bidra till såväl klimatomställningen som kemikalieomställningen. För att få inspel till arbetet bjuder vi in till en nationell hearing. Vi samlar företrädare för IKEM:s medlemsföretag, forskare, experter och beslutsfattare för att diskutera, inhämta kunskap och få inspel till färdplanen.

Dagen kommer att innehålla inlägg och perspektiv av bland andra Per Ängquist, GD Kemikalieinspektionen, Anders Fröberg, VD Borealis, Åsa Manelius, General Manager för Sweden Biologics AstraZeneca, Cecilia Svensson, EVP Communications & Sustainable Perstorp samt Ann Lindgärde, Vice President Nouryon. Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige är moderator.

Under dagen kommer alla deltagare delas upp i mindre grupper för branschworkshops. I anmälan anger du därför om du önskar ingå i gruppen för kemi, plast eller läkemedel. Förmiddagens workshops handlar om kemikalieomställningen, och eftermiddagens workshops om klimatomställningen.

Anmäl dig senast den 4 mars, observera att antalet platser är begränsade.
Deltagandet är kostnadsfritt.

Läs programmet och anmäl dig här