Fossilfritt Sverige i Almedalen 2024

Datum: -
Tid:
Plats:

Välkommen till våra klimatsamtal på Korsgatan 6B i Visby där vi vill reflektera djupare, lyssna noggrannare och tänka längre. Här ser du våra egna arrangemang under Almedalen, men också andras där vi medverkar.  

Våra egna arrangemang

Tisdag 25 juni kl 13.00

Vikten av att kunna byta åsikt – med Maria Wetterstrand och John Hassler

I en föränderlig tid är det viktigt att kunna navigera klokt när nya fakta dyker upp på bordet. Men är det möjligt att byta åsikt och behålla förtroendet? Hur gör man för att inte uppfattas som någon som bara vänder kappan efter vinden?

Maria Wetterstrand och John Hassler är erfarna, förtroendegivande personer som båda har bytt åsikter över tid. Vilka åsikter har de förändrat och varför? Hur växte insikten fram och var det svårt att gå ut med den nya positionen? Vad säger de vänner och aktörer som tidigare har hållit med dem, ändrar de sig också? Vilka åsikter tror Maria och John att de kan komma att ompröva om några år? Välkommen till ett nyfiket samtal som leds av Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Medverkande:

Maria Wetterstand, vd, Miltton Europe
John Hassler, professor i makroekonomi, Stockholms universitet
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Plats: Fossilfritt Sveriges scen, Korsgatan 6B, innergården
Datum och tid: Tisdag 25 juni kl 13-13.45

Fika serveras från kl 12.30.
Observera att innergården rymmer 50 personer, kom i tid för att säkra din plats. Samtalet spelas in och läggs upp på vår hemsida i efterhand.Onsdag 26 juni kl 12.00

Träffsäker klimatpolitik – om acceptans och att kompensera de mest drabbade

Höjda bränslepriser slår hårdare mot vissa grupper i samhället. Bör vi kompensera dem och i så fall hur? Skulle det öka folkets acceptans för den klimatpolitik som krävs för att vi inte ska riskera kraftiga böter till EU?

Seminariet inleds med en kort genomgång av EU:s utsläppshandel ETS2, vilket förklarar varför priserna på fossila bränslen med största sannolikhet kommer att öka igen. Vi presenterar sedan Frankrike, Norge och Kanadas lösningar på hur de kompenserar folket för ökade bränslepriser, och vad svenska folket tycker om dessa lösningar enligt en ny Novus-undersökning. Politiker från riksdagen bjuds in för att välja vilka lösningar de föredrar och tror skulle fungera bäst i Sverige.

Medverkande:

Roman Hackl, chef för utsläppshandelsenheten, Naturvårdsverket
Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna
Anna-Caren Sätherberg, Socialdemokraterna
Helena Gellerman, riksdagsledamot, Liberalerna
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige – moderator

Plats: Fossilfritt Sveriges scen, Korsgatan 6B, innergården
Datum och tid: Onsdag 26 juni kl 12-12.45

Lunchmackor, kaffe och te serveras från kl 11.30.
Observera att innergården rymmer 50 personer, kom i tid för att säkra din plats. Samtalet spelas in och läggs upp på vår hemsida i efterhand.


Onsdag 26 juni kl 17.40

Omställningen av svensk fordonsindustri för att nå klimatmål och stärka konkurrenskraften

Svensk fordonsindustri står inför avgörande förändringar för att uppnå nationella och europeiska klimatmål. Samtidigt har tunga fordonsindustrin i Sverige en unik position att leda global innovation inom hållbar fordonsproduktion och därmed stärka Sveriges konkurrenskraft genom omställningen.

Var med när Färdplanen för tunga fordon inom ramen för Fossilfritt Sverige lämnas över till statsminister Ulf Kristersson. Efter överlämningen samtalar Ulf Kristersson, Christian Levin, VD på Scania, Martin Lundstedt, VD på AB Volvo, och Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, om vad som behövs från industrin och politiken för att Sverige ska gå ledande ur klimatomställningen med stärkt konkurrenskraft, ökad resiliens och fler jobb som följd. Samtalet leds av Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige.

Medverkande:

Ulf Kristersson, statsminister
Christian Levin, VD, Scania
Martin Lundstedt, VD, AB Volvo
Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Mattias Bergman, VD, Mobility Sweden

Plats: Fordonsexpo, H51, Skeppsbron 2
Datum och tid: Onsdag 26 juni kl 17.40 (uppdaterad tid)

Detta är ett samarrangemang mellan Mobility Sweden och Fossilfritt Sverige, och därför på annan plats än vår scen.Torsdag 27 juni kl 13.00

Fighten om kolatomerna – vilka industrier vinner kampen?

Industrin tävlar om att ställa om till fossilfritt så snabbt som möjligt och konkurrerar om både el och biomassa. Nästa strid kommer handla om de gröna och återvunna kolatomerna. De ska användas i allt från plast till drivmedel, och dessutom kan de läggas under jorden för att skapa kolsänkor. Men kommer de verkligen räcka till alla som vill ha dem? Och vilka industrier har i så fall chans att vinna kampen?  

Välkommen till ett samtal med representanter från en bredd av industrier som använder kolatomerna idag, och de industrier som vill använda dem imorgon. Vilka industrier har störst behov? Vilka kan betala mest? Och vilka har störst chans att lägga vantarna på bytet?

Medverkande:

Anders Fröberg, VD, Borealis Sverige
Marlene Burwick, tf VD, St1 Sverige
Anders Egelrud, VD, Stockholm Exergi
Tomas Hirsch, energidirektör, SSAB
Soraya Axelsson, CCS commercial manager, Öresundskraft

Kommentarspanel:

Lina Enskog Broman, Enhetschef Energisystem, Energiföretagen Sverige
Nils Hannerz, näringspolitisk chef, IKEM

Moderatorer:

Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Plats: Fossilfritt Sveriges scen, Korsgatan 6B, innergården
Datum och tid: Torsdag 27 juni kl 13-13.45

Fika serveras från kl 12.30.
Observera att innergården bara rymmer 50 personer, kom i tid för att säkra din plats. Samtalet spelas in och läggs upp på vår hemsida i efterhand.Andras arrangemang där vi medverkar


Tisdag 25 juni, kl 09.00

Jakten på de positiva, transformativa narrativen – och hur du skapar engagerande kommunikation

Svenska konsumenter ligger redan i framkant, men undersökningar visar att de inte vet det. Vi har djärva företagsledare som tydligt visar vägen genom att ha högre klimatambitioner än politiken. Hur kan vi använda dessa styrkor som bevis i ett nytt, transformativt narrativ – som också bygger optimism? Inte minst för att stävja den dystopiska framtidsbilden som barn och unga vuxna har idag.

Medverkande:

Pernilla Baralt, Generalsekreterare, UNICEF Sweden
Jenina Dahlberg, Kommunikationsansvarig, Fossilfritt Sverige
Caroline Thunved, Generalsekreterare och VD, Sveriges Kommunikatörer
Rebecka Carlsson, Hållbarhetsexpert, föreläsare och författare, Eidra (tidigare ARC)
Måns Jacobsson Hosk, Co-CEO, Eidra (tidigare ARC)

Plats: Garden of great change by Eidra (tidigare ARC), Blockgränd 6
Arrangör: Eidra & Mission Anew
Länk till eventet: https://almedalsveckan.info/program/71824

Frukost serveras.Onsdag 26 juni kl 10.00

Hur ökar vi Sveriges energioberoende genom produktion av hållbart flygbränsle?

Produktion av hållbara drivmedel i Sverige bidrar både till att vi når Sveriges långsiktiga klimatmål om nettonollutsläpp senast år 2045 och till energioberoende. I en geopolitiskt orolig tid blir frågan om ”Security of supply” allt viktigare. Så hur kan vi säkra inhemsk produktion av hållbara drivmedel? St1 har i år startat sitt bioraffinaderi i Göteborg för produktion av hållbart flygbränsle och HVO. Det bidrar till att minska de fossila utsläppen och ökar samtidigt Sveriges självförsörjning av energi. På det här seminariet vill vi tillsammans med samarbetspartners, samhällsaktörer och politiker närmare diskutera hur vi kan nå klimatmålen och säkra svensk produktion av hållbart flygbränsle genom ett närmare samarbete mellan industrin, staten och totalförsvaret. Att bokstavligen skapa förutsättningar för ett Sverige med mer luft under vingarna!

Medverkande:

TBA
Svante Axelsson, nationell samordnare, modererar samtalet

Plats: Hästgatan 12, innergården
Arrangör: ST1
Länk till eventet: https://almedalsveckan.info/program/71394Onsdag 26 juni 10:00 – 10:45

Bio-CCS eller Bio-CCU – hur används skogens gröna kolatomer bäst?

För att nå Sveriges och EU:s klimatmål kommer det att krävas stora negativa utsläpp i form av bio-CCS. Samtidigt finns det en stor efterfrågan på biogen koldioxid för att göra elektrobränslen och förnybar plast och kemikalier. Hur använder vi bäst den biogena koldioxiden?

Papper- och massaindustrin i Sverige har en potential att fånga in cirka 20 miljoner ton grön koldioxid per år. Vi ställer frågan till externa experter och politiker hur Pappers- och massaindustrins biogena koldioxidutsläpp ska användas på bästa sätt. Ska de lagras eller användas till nya produkter?

Medverkande:

Johan Bruce, Moderator, Skogsindustrierna
Mette Kahlin McVeigh, Kommunikationschef, Stora-Enso
Malin Strand, Projektledare, Fossilfritt Sverige
Claes Fredriksson, VD och grundare, Liquid Wind
Filip Johnsson, Professor, Energiteknik, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers

Plats: S:t Hansgatan 21, Gotlands konstmuseum
Arrangör: Skogsindustrierna, Stora-Enso
Länk till eventet: https://www.almedalsveckan.info/program/71474Onsdag 26 juni kl 10.00-10.45

Behövs en koldioxid-hubb för att realisera CCUS?

För att reducera våra koldioxidutsläpp och nå nettonoll är koldioxidavskiljning avgörande. Värdekedjan är komplex och samarbete mellan olika aktörer är nyckeln för att lyckas. I Malmö läggs grunden för en koldioxid-hub som kan ta hand om södra Sveriges koldioxid. Kan detta vara vad som krävs för planerna på CCUS ska gå från ord till handling?

Medverkande:

Torben Lind Jensen, Director Business Development, Copenhagen Malmö Port
Hans Kreisel, VD, Nordion Energi
Malin Dahlroth, VD, Sysav
Johan Mörnstam, VD, E.ON Sverige
Johan Svenningsson, VD, Uniper
Martin Kinnunen, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
Katarina Luhr, Riksdagsledamot, Miljöpartiet 
Ebba Willerström Ehrning, Projektledare, Fossilfritt Sverige

Plats: Arena energi, S:ta Katarinagatan 6
Arrangör: E.ON
Länk till eventet: https://almedalsveckan.info/program/69489


Onsdag 26 juni 13.15 – 14.00

Vad är elektrobränslen och kan de bryta fossilberoendet?

Medverkande:

Marlene Burwick, tf VD, ST1 Sverige
Claes Fredriksson, VD, Liquid Wind
Ebba Willerström Ehrning, Projektledare, Fossilfritt Sverige
Simon Jansson Ek, Sverigechef, Ramboll Energy

Plats: Casa Kruttorget, innergården på Strandgatan 42
Arrangör: Rud PedersenOnsdag 26 juni 14:00 – 14:50

Fossilfritt Sverige – färdplan bygg och anläggning omsatt i praktiken

I uppdaterade färdplaner har vi brutit ner våra mål till konkreta åtaganden. Hur omsätts de nu konkret i praktiken från upphandling till projektering och byggande?

Lyssna till aktörskedjan som vittnar om uppskalning och målsättningar inom bygg- och anläggningsbranschen som driver en fossilfri framtid och ett förändrat beteende idag. Upptäck omställningsarenan på Swecos gård i Visby under Almedalsveckan! Här samlas framåtblickande aktörer för att diskutera grön omställning och hållbar samhällsbyggnad. Delta i våra faciliterade samtal, dela dina perspektiv och bidra till en hållbar framtid. Inga anmälningar krävs – kom och var med på inspirerande samtal och skönt häng på gården där vi tillsammans skapar attraktiva livsmiljöer för morgondagen.

Medverkande:

Malin Strand, Policy Strategist & Project Manager, Fossilfritt Sverige
Anders Persson, Director of Strategic Development and International Affairs, Innovationsföretagen
Dr. Ida Carlsson, PhD Candidate, Mistra Caron Exit
Evelina Fahlesson, Vice KSO, Skellefteå kommun
Per Hasselberg, Ordförande, Cykelfrämjandet
Elisabet Stadler, Miljöchef, Peab
Ann-Louise Lökholm-Klasson, Vd, Sweco Sverige
Irma Karat Dzindo, Regionchef Anläggningskonstruktion, Sweco Sverige
Sofie Absér, Hållbarhetschef Division Transport Infrastructure, Sweco Sverige

Plats: Sweco, Specksrum 5
Arrangör: Sweco Architects
Länk till eventet: https://www.almedalsveckan.info/program/71954Onsdag 26 juni 15:00 – 15:45

Så bygger vi framtidens energisystem – effektreserv i väntan på vind- och kärnkraft

Elektrifieringen är en förutsättning för att klara klimatmålen. Men morgondagens utmaningar går inte att lösa med gårdagens teknik. Den nödvändiga gröna omställningen kräver mer än dubbelt så stor fossilfri elproduktion samt smartare system för kapacitet och lagring.

I Göteborg är Göteborg Energi och Siemens Energy på väg att i Rya kraftvärmeverk kunna använda flytande biobränslen istället för att vara beroende av naturgas och vid behov kombinera med biogas och vätgas för ökad effekt mitt i Göteborg. I Malmö kan Uniper köra turbiner på HVO. Vad kan vi lära av dem? Vilken nytta kan turbinbaserad effektreserv göra för att stärka elsystemet? Påskynda effektkrävande industriinvesteringar? Hur säkerställer vi att svensk tillväxt, sysselsättning och gröna omställning säkras medan arbetet med ny kärnkraft fortgår? Vilken roll kan turbinerna ha för elsystemet i ofärdstid?

Medverkande:

Henric Thorsén, Business Developer Director, Siemens Energy
Malin Strand, Projektledare, Fossilfritt Sverige
Mats Green (M), Energipolitisk talesperson, Sveriges riksdag
Per Tryding, Moderator, vice vd och policychef, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Roger Strandahl, VP Corp Comm & Gov Affairs, Uniper Sverige
Per-Anders Gustafsson, vd, Göteborg Energi

Plats: Trappgränd 4, S:t Hansgatan 16
Arrangör: Östsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Handelskammaren i Jönköpings län
Länk till eventet: https://www.almedalsveckan.info/program/71954