Fossilfria transporter och arbetsmaskiner

Datum:
Tid: 09.00 - 14.00
Plats: Österängsskolan, Östersund

Upphandling och partnerskap skapar nya möjligheter

Se sändningen från konferensen i efterhand. Vi ber om överseende med ljudproblem under delar av sändningen.

Välkommen till en konferens om hur det offentliga och näringslivet i Jämtland Härjedalen kan samarbeta för att påskynda utvecklingen mot fossilfria transporter och arbetsmaskiner.

Vi diskuterar hur den offentliga upphandlingen kan användas strategiskt i klimatomställningen för att stärka de företag som vill leverera fossilfria produkter och tjänster. Samarbeten och hållbara affärsmodeller presenteras samt hur marknaden för fossilfria fordon och maskiner ser ut idag.

Konferensen arrangeras av Östersund kommun, Fossilfritt Sverige och Samling näringsliv.

Östersund kommun deltar i Fossilfritt Sveriges klimatledarprogram där sex kommuner arbetar för att göra den kommunala upphandlingen fossilfri. Näringslivsplattformen Samling Näringsliv driver samarbetsprojektet Fossilfri konkurrenskraft för näringslivet i Jämtland Härjedalen.

Att delta på konferensen är kostnadsfritt och det är också möjligt att delta digitalt (länk skickas vid anmälan).

Program:

08.30 Registrering och kaffe

09.00 På väg mot 2030 – så når vi målen
Både näringsliv och offentliga aktörer i regionen har ambitiösa mål om att fasa ut fossila bränslen till 2030. Vad gör de för att nå målen och vad mer kommer att behövas?

 • Kerstin Arnemo, klimat- och miljöansvarig, Kommunstyrelsen Östersunds kommun
 • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Marita Ljung, Landshövding Jämtlands län
 • Elise Ryder Wikén, ordförande Regionala Utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen
 • Jenny Grip, Verksamhetsledare, Samling Näringsliv

09.30 Upphandling och partnerskap – ökad efterfrågan driver utveckling
Östersund kommun deltar som en av sex kommuner i Fossilfritt Sveriges klimatledarprogram med fokus på kommunal upphandling. Samtidigt driver näringslivsplattformen Samling Näringsliv samarbetsprojektet Fossilfri konkurrenskraft för näringslivet i Jämtland Härjedalen. Hur kan dessa initiativ stimulera efterfrågan på fossilfria produkter och tjänster i regionen.

 • Gustaf Danielsson, upphandlingschef Östersunds kommun
 • Ebba Willerström Ehrning, projektledare, Fossilfritt Sverige
 • Sara Henriksson, chef för upphandling och inköp, Länsförsäkringar Jämtland
 • Jenny Grip, Verksamhetsledare, Samling Näringsliv

09.50 Dags att röja undan farthindren för omställningen av tunga transporter
Ett samtal med företag och beställare om vilka utmaningar de ser och möjligheter att snabba på utvecklingen.

 • Henrik Dahlsson, senior advisor inom hållbara transporter, Scania
 • Anne Sörensson, klimatstrateg, Östersunds kommun         
 • Erik Melin Söderström, projektledare, Peak Innovation
 • Karin Waernebo, miljösamordnare, Jämtkraft

10.10 Fika

10.40 En fossilfri värdekedja: Elektrifiering av tunga transporter  
För att påskynda och genomföra elektrifieringen av tunga transporter på ett effektivt sätt krävs ett samarbete mellan flera aktörer i värdekedjan. Hur kan ett sådant samarbete se ut?

 • Rasmus Lindé, VD, LIR Teknik AB
 • Malin Svärd, kvalité & hållbarhetschef, Berners Personbilar & Tunga Fordon
 • Linus Theorell, miljöingenjör, Lundstams Återvinning AB
 • Bo Andersson, kvalitets-, miljö och arbetsmiljöchef, Reaxer AB
 • Olle Graeve, affärschef, Alltank AB
 • Henrik Strömberg, utredare och projektledare, Länstrafiken

11.20 Nya elektrifierade arbetsmaskiner skapar nya möjligheter
Arbetsmaskiner står för en stor del av klimatpåverkande utsläpp. Teknikutvecklingen av fossilfria och utsläppsfria arbetsmaskiner går fort men hur får vi marknadsutvecklingen att hänga med? Lyssna på hur utbudet ser ut idag och när det är lönsamt med en investering.

 • Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg, Fyrboldal
 • Magnus Lindgren, senior sakkunnig fordon och drivmedel, Trafikverket
 • Sara Nordstrand, projektet Förnybart i tanken
 • Niklas Nillroth, head of Sustainability & Public Affairs, Volvo CE

11.50 Lunch

12.40 Fossilfria byggarbetsplatser – snart nära dig
Med ny teknik, nya affärsmodeller och nya sätt att upphandla blir det möjligt att förändra hela byggprocessen. Flera projekt som tar stora steg är redan på gång men när kommer den första helt fossilfria byggarbetsplatsen?

 • Per Erik Österlund, projektledare, Stockholms stad
 • Magnus Lindgren, senior sakkunnig fordon och drivmedel, Trafikverket
 • Peter Hansson, Skanska Rental AB
 • Maria Sandell, hållbarhetschef, JM
 • Börje Björkholm, head of business development, Cramo AB

13.10 Upphandling – en central del i omställningen
Hur kan offentliga och privata aktörer nyttja upphandling för att snabbare ställa om, och vad finns det för finansieringslösningar?

 • Alina Jakobsson, hållbarhetsspecialist, Skanska
 • Anne Sörensson, klimatstrateg, Östersunds kommun         
 • Carl Mikael Strauss, enhetschef klimatklivet, Naturvårdsverket
 • Maria Öhman, projektledare, Upphandlingsmyndigheten

13.40 Jämtland Härjedalen på väg mot en fossilfri framtid

 • Peter Enå, utvecklingschef och vice vd, Inlandsbanan.
 • Ante Åkerström, fastighetschef och marknadsstrateg Berners
 • Peter Fahlén, flygplatschef Swedavia
 • Per-Åke Wahlund, Great Electric Day

14.00 Slut

Moderator: Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige