En hållbar batterivärdekedja – en ny exportnäring

Datum:
Tid: 09.00 - 13.00 (inkl. lunch)
Plats: Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Sverige har goda förutsättningar att bli ett ledande land i Europa när det kommer till produktion av batterier. Allt från tillgång på mineral, återvinning och battericellsproduktion till utveckling i användarledet inom fordonsbranschen finns tillgängligt och skapar möjligheterna att utveckla en helt ny exportnäring fullt jämförbar med skog och järnmalm. 

För att förverkliga potentialen återstår många utmaningar och för att hantera dem tog Fossilfritt Sverige i samarbete med företag i hela värdekedjan fram en batteristrategi som lämnades över till regeringen 2020. 

Nu är det dags att ta pulsen på hur det går med genomförandet av strategin och tittar närmare på de frågor som återstår att lösa. Hur hållbar kan produktionen bli? Hur snabbt kan produktionen skalas upp? Hur kan vi undvika att kompetensbrist blir en flaskhals? Hur ser teknikutvecklingen i branschen ut? 

Välkommen på denna halvdagskonferens under ledning av Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige! Mer information om program och deltagare kommer senare men det är möjligt att anmäla sig redan nu.

Till anmälan