En hållbar batterivärdekedja – en ny exportnäring

Datum:
Tid: 09.00 - 13.00 (inkl. lunch)
Plats: Posthuset Aulan, Vasagatan 28, Stockholm

Sverige har goda förutsättningar att bli ett ledande land i Europa när det kommer till produktion av batterier. Allt från tillgång på mineral, återvinning och battericellsproduktion till utveckling i användarledet inom fordonsbranschen finns tillgängligt och skapar möjligheterna att utveckla en helt ny exportnäring fullt jämförbar med skog och järnmalm. 

För att förverkliga potentialen återstår många utmaningar och för att hantera dem tog Fossilfritt Sverige i samarbete med företag i hela värdekedjan fram en batteristrategi som lämnades över till regeringen 2020. 

Nu är det dags att ta pulsen på hur det går med genomförandet av strategin och tittar närmare på de frågor som återstår att lösa. Hur hållbar kan produktionen bli? Hur snabbt kan produktionen skalas upp? Hur kan vi undvika att kompetensbrist blir en flaskhals? Hur ser teknikutvecklingen i branschen ut? 

Program:

09:00 Pass 1:

  • Välkomsthälsning
  • Myndigheternas batteriuppdrag
  • Den hållbara batterivärdekedjan

10:20 Fika

10:35 Pass 2:

  • Kompetensförsörjning
  • Tekniksprång inom batteriindustrin

12:00 Lunch

Medverkar gör bland annat: 

Bo Normark, EIT InnoEnergy

Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen

Maria Sunér, Svemin

Kristina Edström, Uppsala universitet

Pär Weihed, Luleå tekniska universitet

Erika Ingvald, Sveriges geologiska undersökning

Greger Ledung, Energimyndigheten

Anders Granberg, Talga

Anders Thor, Northvolt

Leif Asp, Chalmers tekniska högskola

Kristina Persdotter, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström

Mats Berglund, Miljöpartiet

Marie-Louise Hänel Sandström, Moderaterna

Leif Kari, Kungliga Tekniska högskolan

Martin Anderlind, Altris

Josefine Larsson, IF Metall & Industrirådet

Välkommen på denna halvdagskonferens under ledning av Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige! Mer information om program kommer senare men det är möjligt att anmäla sig redan nu.

Till anmälan