27 förslag för fossilfri konkurrenskraft

Datum:
Tid:
Plats: Stockholm

’- Detta inleder en ny fas i färdplansarbetet där de politiska slutsatserna av branschernas transformation måste dras. De kommer att krävas nya långsiktiga strategier och delvis förändrade arbetssätt men de här 27 förslagen behöver det fattas beslut om under innevarande mandatperiod, säger Svante Axelsson.

Förslagen är hämtade från de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som hittills 13 industribranscher tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Färdplanerna beskriver hur branscherna ska bidra till att uppnå riksdagens mål om att Sverige ska ha nettonoll utsläpp senast år 2045 samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft.

I färdplanerna finns också krav på politik som krävs för att de ska uppnå målen. Det handlar bland annat om regelförändringar och förenklingar för tillståndsprocesser för att kunna höja tempot i uppbyggnad av den infrastruktur som omställningen kräver. Det handlar om nya sätt att arbeta med innovation, med finansiering och om att ta fram strategier för biomassa och koldioxidinfångning och lagring (CCS).

De 27 förslag som lämnades över till miljö- och klimatminister Isabella Lövin, och näringsminister Ibrahim Baylan den 28 oktober har sammanställts och bearbetats av den nationella samordnaren som ett inspel till den klimathandlingsplan som regeringen ska lägga fram senare under hösten 2019. Rapporten innehåller också förslag på mer genomgripande reformer som behöver genomföras på längre sikt.

Hela rapporten finns att läsa och ladda ner här:
Politik för fossilfri konkurrenskraft (PDF)