Stor undersökning: Helt fel svar när folk gissar om klimatomställningen

Vad folk tror och hur verkligheten ser ut skiljer sig åt när det gäller klimatomställningen. Det visar en stor Novus-undersökning som Fossilfritt Sverige beställt. Därför lanserar vi nu kunskapglappet.se.

Människor behöver inte bara insikt om klimatkrisen, utan lika mycket kunskap om alla de lösningar och möjligheter som redan finns. Vi har egentligen aldrig haft ett bättre läge att ställa om än just nu. Den fossilfria tekniken har mognat, priserna har sjunkit dramatiskt och näringslivet trycker på för en snabbare omställning för att öka sin lönsamhet.

Men det finns ett stort kunskapsglapp bland människor, vilket en ny Novus-undersökning från Fossilfritt Sverige visar. Glappet är ett problem, eftersom det kan begränsa beslutsfattare att göra det som behövs. Därför lanserar vi kunskapsglappet.se. Sajten är ett försök att minska glappet, så att takten i omställningen kan öka.

Hela undersökningen består av 13 frågor som har besvarats av 1035 personer i hela landet. Resultat visar bland annat att:

  • 9 av 10 svenskar tror att priserna på batterier till fordon har sjunkit med 15-50 procent sedan 2010. Rätt svar är att de har blivit 90 procent billigare.
  • 3 av 4 svenskar tror att utsläppen av växthusgaser ökat inom EU sedan 1990. Men utsläppen har minskat med nästan en tredjedel. Något som endast 4% av svenskarna tror.
  • 8 av 10 svenskar tror att bara var fjärde eller varannan buss i kollektivtrafiken går på el eller fossilfritt bränsle idag. Rätt svar är att nästan alla bussar gör det, hela 95 procent.

Framstegen visar att klimatpolitik och ny teknik fungerar. Det är ett kvitto på att vi kan sluta tveka och gå mycket fortare fram.

— Vår undersökning visar att de flesta människor inte känner till de viktiga framsteg som görs. Risken med det är att människor tror att klimatarbetet är hopplöst, och det kan försvåra viktiga beslut för våra politiker. Men det gäller att hålla två tankar i huvudet; ingen ska heller tro att framstegen betyder att vi kan slappna av och tro att resten löser sig av sig själv. De visar snarare att klimatpolitik och ny teknik fungerar. Och det är ett kvitto på att vi kan sluta tveka och gå mycket fortare fram, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Ett ökat tempo i klimatomställningen är en förutsättning för att industrin ska behålla sin konkurrenskraft, för att Sverige ska behålla jobb och stärka ekonomin. Ett ökat tempo krävs också för att Sverige ska leva upp till klimatmålen, EU:s klimatlagar och Parisavtalet.

Läs Novus-undersökningen ”Kunskapsglappet 2024”

Källhänvisningar till frågorna i Novus-undersökningen ”Kunskapsglappet 2024”