DI Debatt: Vår export av gröna produkter har stor betydelse i världen

Sverige har kommit långt i klimatomställningen när det gäller uppvärmningen av våra bostäder och lokaler. Värmen är till största delen baserad på förnybara råvaror och avfall samt återvunnen energi från spillvärme från industri. Men även om mycket gjort så kan vi inte luta oss tillbaka, skriver vi i DI Debatt.

Uppvärmningssektorn släpper fortfarande ut koldioxid med fossilt ursprung, vilket framför allt sker när plastavfall från hushåll och företag förbränns. Nu är det hög tid att ta tag i plastproblemet och andra hinder som är i vägen för ett fossilfritt Sverige.

Redan innan sektorns första färdplanen togs fram var uppvärmningssektorn långt framme i klimatomställningen, och sedan färdplanen överlämnades till regeringen år 2018 har vi flera steg framåt tagits i arbetet, användningen av fossila bränslen är i dag mindre än 5 procent av totalt tillförd energi. Men för att nå hela vägen till mål presenterade vi fyra förslag till politiken i DI Debatt, tillsammans med företrädare från branschen:

• Styrmedel för plastansvar.
• Omvänd auktion för bio-CCS snarast. 
• Regelverk för negativa utsläpp med additionell klimatnytta. 
• Stöd för minskad energianvändning och effektuttag.

Läs om alla förslag och debattartikeln i sin helhet hos Dagens Industri