DI Debatt: Det behövs politik för att skapa förutsättningar för fossilfri konkurrenskraft

Sverige och EU har unika möjligheter med sin stora och breda kemiindustri att utveckla globala samarbeten som påskyndar omställningen. Kemiindustrins färdplan kommer att visa att dessa branscher är redo och att lösningar finns. Det skriver Fossilfritt Sverige och IKEM, Innovations- och kemiindustrierna, i Dagens Industri.

En doldis i den nya gröna industrirevolutionen har länge varit kemi-, plast- och läkemedelsindustrin. De står för omkring 7 procent av de industriella utsläppen i Sverige. Därför är det oerhört glädjande att denna bransch, nu tar fram en egen färdplan för klimatneutral konkurrenskraft och hållbar kemikalieanvändning. Det blir den tjugotredje färdplanen inom ramen för Fossilfritt Sverige som tillsammans med övriga färdplaner visar hur branscher vill och kan bli fossilfria eller klimatneutrala.

Om Sverige på riktigt ska bidra med klimatneutrala kemikalier så måste en stor del av dagens förbränning av biobränsle i värmesektorn upphöra så att dessa kolatomer i stället kan användas inom kemiindustrin. 

Sverige och EU har unika möjligheter med sin stora och breda kemiindustri att utveckla globala samarbeten som påskyndar omställningen. Kemiindustrins färdplan kommer att visa att våra branscher är redo och att lösningar finns. Det vi sedan behöver är politik som hjälper oss att röja hindren och skapa rätt förutsättningar för fossilfri konkurrenskraft och fortsätta attrahera globala investeringar. 

Läs hela debattartikeln i Dagens Industri