Det behövs ett tätare samarbete mellan staten och kommuner som har förmånen att ta emot stora gröna industriprojekt. Det skriver Fossilfritt Sverige och fyra expansionskommuner i olika delar av landet på DN Debatt idag.

Det pågår stora gröna industrisatsningar som få vågade drömma om för bara några år sedan, som innebär fantastiska möjligheter för kommuner och Sveriges konkurrenskraft. För att möjliggöra etableringarna planeras nu för omfattande investeringar i bostäder, infrastruktur och kommunal service.

Men det innebär också risker och att kommunerna tar ett stort ansvar för Sveriges utveckling. Innan den nya befolkningen har flyttat in och betalar skatt, hyror och avgifter är det inte rimligt att relativt små kommuner ska stå ensamma med dessa risker och investeringar. 

Därför föreslår Fossilfritt Sverige tillsammans med fyra expansionskommuner fyra åtgärder som kan göra att fler kommuner vågar och vill vara med i klimatomställningen, och göra både kommunerna och Sverige starkare.

Det handlar om att införa riskdelningsmodeller mellan kommun och stat, möjliggöra utbyggnad av elnät och kollektivtrafik på prognos, att ge expansionskommuner större frihet att testa och tillämpa nya regler och lagar, samt att instifta en kunskapsplattform för kommuner som står inför en kraftfull samhällsutveckling. 

Läs hela artikeln på DN Debatt