Pressmeddelande: Nytt stöd från staten hjälper villaägare att halvera elkostnader

Ett luftvärmepumpsystem kan hjälpa dig att halvera dina elkostnader för uppvärmning om du bor i ett hus med direktverkande el. Nu finns statligt stöd att söka för hushåll som vill göra bytet. Stödet minskar kostnaden för investeringen kraftigt.

Energieffektivisering, det vill säga att använda el och värme smartare, är på stark framåtmarsch i Sverige och resten av Europa. Orsaken har framför allt varit de ökade elpriserna i samband med Rysslands invasion av Ukraina, men även den pågående klimatomställningen som kräver att stora mängder el både frigörs och produceras.

Energieffektivisera med luftvärmepump
Ett av de enklaste sätten för hushåll att energieffektivisera är att installera luftvärmepump i hus som går på direktverkande el. Nu erbjuds ett statligt konverteringsstöd samt ROT-avdrag till de hushåll som vill genomföra byte till ett luftvärmepumpsystem  i sina villor.

– Det här är ett gyllene tillfälle för de som vill minska sina elkostnader rejält, samtidigt som man gör en insats för Sveriges klimatomställning genom att frigöra el, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Spareffekter av att byta till luftvärmepumpsystem i småhus
Genom att byta den direktverkande elen till ett luftvärmepumpsystem kan ett hushåll boende i ett småhus: 

  • Spara hälften eller upp till två tredjedelar av elen som används för uppvärmning.
  • Ha en återbetalningstid på cirka fyra år utifrån 2023 års elpriser, jämfört med cirka 6-8 år utan avdrag och stöd.

Reviderat räkneexempel
Tidigare räkneexempel vi publicerat baserades på en investering av luft-luft-värmepump, men för att erhålla stöd krävs att den kombineras med en värmepumpdriven varmvattenberedare eller biobränslepanna.

Som räkneexempel kan vi utgå från ett system som består av en luft-luft-värmepump och en värmepumpsdriven varmvattenberedare som tillsammans kostar 45 000 kr och en installation som kostar 25 000 kr. Stödet innebär att ett hushåll betalar:

  • 7 500 kr för en värmepump som kostar 15 000 kr. 50 procent konverteringsstöd.
  • 15 000 kr för en värmepumpdriven varmvattenberedare istället för 30 000 kr. 50 procent konverteringsstöd.
  • 17 500 kr för installationen som kostar 25 000 kr. 30 procent ROT-avdrag.

Totalkostnaden blir 40 000 kr istället för 70 000 kr.

Över 170 000 villor har direktverkande el

I Sverige finns idag 173 000 småhus som har direktverkande el som uppvärmning och som därmed kan beviljas stöd. Det finns inte statistik på hur många fritidshus som värms upp med el, men även dessa kan halvera elkostnaderna med luftvärmepump även om inte stödet går att söka för fritidshus. 

Uppfyller du inte kriterierna för att få stödet? Vid installation av enbart en luft-luft-värmepump kan du fortfarande spara cirka 6000-8000 kr om året om du bor i södra Sverige.

Läs mer
Mer information om konverteringsstödet finns hos Boverket.
Räkneexemplen är gjorda i dialog med RISE.