DI Debatt: Vi måste växla upp och öka farten för gröna transporter

Potentialen för en snabb omställning i åkerinäringen är stor, men är beroende av politiska beslut och att företag, kommuner och regioner köper fossilfria transporttjänster, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Rickard Gegö, VD för Sveriges Åkeriföretag i Dagens Industri.

Med draghjälp av effektiv klimat- och näringspolitik och framsynta modiga kunder kan åkeribranschen ställa om snabbare än vad de flesta tror är möjligt. Även om den olyckliga sänkningen av reduktionsplikten innebär nya utmaningar så är åkerinäringen är fast besluten att tillsammans med hela värdekedjan fortsätta resan mot fossilfrihet. Därför lanserar vi nu en uppgraderad färdplan för fossilfri konkurrenskraft, där vi håller fast vid det nationella sektormålet att minska Sveriges utsläpp med 70 procent till 2030.

I Dagens Industri presenterar vi ett urval av våra förslag till regeringen för en snabbare omställning.

  • Det krävs en långsiktig energipolitik med en tydlig nationell plan för utbyggnad av produktion, elnät, laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för fossilfri el och fossilfria drivmedel.
  • Återinför den tioåriga skattebefrielsen för biogas omgående. Ge långsiktig skattebefrielse även för andra fossilfria alternativ.
  • Förenkla ansökningsprocesser för stöd till laddinfrastruktur och fordon och möjliggör stöd även för semipublik/destinationsladdning.
  • Stärk förutsättningarna för snabbare utrullning av längre och tyngre fordon.
  • Finansdepartementet bör snarast tillsätta en utredning med uppdraget att i samverkan med vägtrafikens intressenter ta fram förslag till nytt miljödifferentierat system för vägtrafikens avgifter, skatter och tullar.