Cementindustrin kan minska Sveriges utsläpp med fyra procent på sju år

Igår presenterades cementbranschens vässade och uppgraderade färdplan för konkurrenskraft och nettonollutsläpp för klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Färdplanen visar hur cementproduktionen i Sverige kan nå nettonollutsläpp 2030 med en tydlig tidplan för alla inblandade aktörer.

Hela 4 procent av Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser kommer från produktionen av cement. Att ställa om produktionen till nettonollutsläpp är med andra ord en av de viktigaste pusselbitarna för att lyckas genomföra Sveriges klimatomställning.

Igår presenterade Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Karin Comstedt Webb, vice vd, Heidelberg Materials Sverige de politiska åtgärder som krävs för att lyckas i tid för Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

Det är flera hinder måste röjas för att industrin ska nå sitt mål om nettonollutsläpp till 2030. Ett av dem är att myndigheters beslutsprocesser behöver bli mer effektiva, inte minst för att den tredje elkabeln till Gotland ska vara på plats i tid.

– Sverige måste få en starkare samordning mellan myndigheterna. Det är för mycket stuprör i systemet vilket gör att beslutsprocesserna, och därmed klimatomställningen, tar alldeles för lång tid. För att klara cementbranschens omställning behöver vi slå ett nytt svenskt rekord i tillståndsprocesser och samverkan. Den här färdplanen visar att det borde vara fullt möjligt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Redan i cementbranschens färdplan från 2018 slog Heidelberg Materials (tidigare Cementa) fast att de vill nå nettonollutsläpp till 2030. Utöver målsättningen att nå nettonollutsläpp till 2030 kommer cementproduktionen dessutom utgöra en kolsänka, vilket skulle innebära minusutsläpp. Detta görs genom att även de biogena utsläppen från biobränslet fångas in.

En avgörande del för att lyckas är att etablera en anläggning för koldioxidinfångning. Nu pågår byggandet av världens första cementfabrik med koldioxidinfångning i industriell skala i Norge, med driftsstart om drygt ett år, vilket ger möjligheter för cementfabriken i Slite att fortsätta teknikutrullningen med en uppskalning som är fyra gånger så stor.

– Det är betydelsefullt för oss att ta del av klimat- och miljöministerns tankar kring färdplanen för cementbranschen. Samtalet var givande och handlade om hur vi nu gemensamt kommer hela vägen i mål med nettonollutsläpp redan 2030. Bland annat ser vi positivt på beskedet att departementen förstärker sitt samarbete kring omställningsfrågorna. Vi lyfte även fram behovet av stöd till myndigheterna att prioritera de satsningar som får störst betydelse för att nå klimatmålen. Tempot från alla håll i samhället måste öka ordentligt nu om vi ska klara omställningen av Sverige, säger Karin Comstedt Webb, vice vd, Heidelberg Materials Sverige.

I den nya färdplanen finns en tidsplan som förtydligar vem som behöver göra vad för att branschen ska nå i mål.
– Sverige är i ett extraordinärt läge där vi ska ställa om hela vårt land på mycket kort tid. Det går inte att jobba vidare med ”more of the same”. Precis som under Corona-krisen måste vi vara kreativa och hitta snabbare vägar framåt för att öka farten i omställningen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Läs cementbranschens uppgraderade färdplan här