Rapport: 11 långsiktiga förslag för att möjliggöra den gröna industriomställningen

Idag överlämnar Fossilfritt Sverige elva förslag till regeringen för att skapa förutsättningar för att klara klimatmålet 2045. Långsiktiga spelregler och proaktivitet i att lösa morgondagens utmaningar minskar riskerna att missa klimatmålen eller skada svensk konkurrenskraft.

Fossilfritt Sverige har tillsammans med berörda branscher och myndigheter släppt politiklistor med åtgärder som regeringen bör lyfta in i sin klimathandlingsplan hösten 2023. Listorna visar på viktiga åtgärder för att korta tillståndsprocesser, ställa om transportsektorn, minska utsläppen från byggande och fastigheter.

Flera branscher har gemensamma utmaningar, utöver tillståndsprocesser är kompetensförsörjning, finansiering och långsiktiga regler viktiga för alla.

– Vi vet att risken för investerare i fossilfria lösningar minskar om Sverige har tillgång till kompetenta människor, fossilfri el, snabba tillståndsprocesser och stabila spelregler, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige. 

Få investeringscykler kvar till 2045
För många industrier är det få investeringscykler kvar tills Sverige ska nå nettonoll utsläpp av växthusgaser 2045. För att klara de långsiktiga målen utan att förlora konkurrenskraft och export är det därför viktigt att förutsättningarna och inriktningen finns på plats mycket snart. Här är både signaler, till exempel i form av planeringsmål och stabilitet från politiken, och konkreta styrmedel viktiga.

– Den gröna kapplöpningen är här så nu krävs en kraftfull tempohöjning för att skapa fler jobb och öka exporten genom stärkt konkurrenskraft och samtidigt nå klimatmålen, säger Svante Axelsson

Här presenteras åtgärder, som tagits fram i dialog med de 22 färdplansbranscherna, för att skapa förutsättningar för Sveriges långsiktiga industriomställning.

Förslagen kortfattat

 1. Regeringen bör se till att ett anpassat kursutbud utvecklas för redan yrkesverksamma.
 2. Regeringen bör minska risken med att ta fram nya utbildningar för lärosätena.
 3. Regeringen bör se över resurstilldelningssystemet för högre utbildning.
 4. Regeringen bör jobba för att Sverige ska vara ett attraktivt land för expertkompetens.
 5. Regeringen bör inför kreditgarantier för lån under 500 miljoner kronor utan exportkoppling.
 6. Regeringen bör utveckla Klimatklivet och Industriklivet.
 7. Regeringen bör komplettera biogasstödet med stöd för andra förnybara gaser och industriell användning av förnybar gas.
 8. Regeringen bör uppdra lämplig myndighet att utveckla en tjänst som guidar aktörer rätt inom de svenska och europeiska stödsystemen.
 9. Regeringen bör jobba för att regler för vätgas ska komma på plats snabbt.
 10. Regeringen bör föreslå och förankra planeringsmål för förnybar gas och elektrolysörer.
 11. Regeringen bör prioritera genomförande av klimathandlingsplanen och lägga koordineringen på högsta nivå.