Majoriteten tror att utsläppen i Sverige ökar, att teknikens potential är låg och att konsumenter får betala ett högt pris för fossilfria produkter. En Novus-undersökning som Fossilfritt Sverige beställt visar på ett betydande kunskapsglapp hos folket gällande den största samhällsomställningen i modern tid.

Klimatomställningen har kommit längre, kostar mindre och har större potential än vad folket tror. Det visar en Novus-undersökning som släpps idag. Den består av fjorton frågor som ställts i tre omgångar under 2023, minst 1000 personer har svarat på samtliga frågor.

– Det här kan förklara varför många verkar mer rädda för samhällsomställningen än klimatförändringarna. Det är ytterst allvarligt eftersom okunskapen i praktiken begränsar politikernas handlingsutrymme, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Exempelvis tror varannan person (51 procent) att klimatutsläppen ökat i Sverige sedan 1990, fastän de minskat med en tredjedel. Något som bara 8 procent av befolkningen tror. De flesta tror även att det blir betydligt dyrare produkter när de producerats fossilfritt, än vad beräkningar visar.

– Nu måste vi alla hjälpas åt att fylla kunskapsglappet. Människor behöver inte bara insikt om klimatkrisen, utan lika mycket kunskap om all de lösningar och möjligheter som redan finns. Vi har egentligen aldrig haft ett bättre läge att ställa om än just nu, säger Svante Axelsson och ger tre förslag i DN Debatt på åtgärder som kan täppa till kunskapsglappet.

1. Hur tror du att Sveriges territoriella utsläpp (utsläpp inom Sveriges gränser) utvecklats sedan 1990?
2. Sverige har som mål att vara fossilfritt 2045. Tror du att det kommer att påverka dig eller samhället negativt på något sätt?
3. På vilket sätt tror du att det kan påverka dig eller samhället negativt?
4. Hur mycket billigare har batterier till fordon blivit sedan år 2010?
5. Hur mycket billigare har solceller blivit sedan år 2009?
6. Hur mycket billigare har landbaserad vindkraft blivit sedan år 2009?
7. Vad tror du vad en vanlig familjebil kommer att kosta extra när den är gjord med fossilfritt stål?
8. Vad tror du att en nybyggd lägenhet på 80 kvadratmeter som kostar 3 miljoner, kommer att kosta extra när den är byggd av fossilfritt cement, vilket är den största utsläppskällan vid ett husbygge?
9. Vad tror du att ett par jeans som kostar 400 kr, kommer att kosta extra när de produceras utan utsläpp av växthusgaser?
10. Vad tror du att en enkel flygresa från Stockholm till New York á 6500 kr kommer att kosta extra när, flygplanet går på fossilfritt bränsle?
11. Hur mycket mer tror du att en brödlimpa, som idag kostar 25 kronor, skulle kosta om lantbruket är fossilfritt? Det innebär att enbart fossilfria energikällor används för att driva fordon och producera konstgödsel.
12. SSAB planerar att tillverka enbart fossilfritt stål 2030, producerat helt utan fossila källor. Hur mycket tror du att denna åtgärd minskar Sveriges koldioxidutsläpp?
13. Hur stor andel av de nya bilar som säljs i Sverige 2030 tror du kommer att vara laddbara bilar?
14. Idag använder vi 140 TWh el i Sverige. Hur mycket tror du skulle behövas för att alla personbilar i Sverige ska drivas helt på el?