Nu finns nya möjligheter för regeringen att både sänka dieselpriset vid pump, samtidigt som Sverige kan fortsätta att investera i inhemsk biodrivmedelsproduktion. Det gör att Sverige har stora möjligheter att klara de nationella klimatmålen till 2030, skriver vi i Dagens Industri tillsammans med Drivkraft Sverige, Transportföretagen, Sveriges Åkeriföretag och Motorbranschens riksförbund.

– Dagens situation är inte det nya normala. Verkligheten ser redan annorlunda ut jämfört med hur det var i höstas. Nu finns nya möjligheter att rädda reduktionsplikten för stärkt konkurrenskraft och klimat, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

I Dagens Industri föreslår vi att regeringen

  • behåller reduktionsplikten för bensin på 7,8 procent.
  • sänker reduktionsplikten för diesel till den nivå som gällde när reduktionsplikten introducerades, det vill säga strax under 20 procent 2024 med en succesiv upptrappning för att klara de klimatmål som Sverige åtagit sig.
  • korrigerar reduktionspliktsavgiften till från början avsedd nivå vid reduktionspliktens införande.
  • sänker drivmedelsskatterna för diesel till EU:s miniminivå under 2024-2026.
  • slopar BNP-indexeringen på drivmedelsskatterna.
  • förstärker och förlänger investeringsstödet för tunga lastbilar. En elektrisk lastbil är 3-4 gånger så dyr som en med förbränningsmotor och det är en kostnad som åkerinäringen inte kan bära själv.
  • ökar takten i utbyggnaden av laddpunkter för tung trafik.

Sammantaget innebär förslagen att konkurrenskraften bibehålls, dieselpriset vid pump hamnar i nivå med våra grannländer och övriga länder i Europa. Företag får jämförbart stöd som tyska konkurrenter. Laddinfrastukturen byggs ut och möter den ökande efterfrågan. Det skapar förutsättning att nå klimatmålet för inrikes transporter och vårt åtagande gentemot EU till 2030 och undvika kraftfulla böter.

Läs hela debattartikeln i Dagens Industri fredagen 10 mars 2023