Energieffektivisering är en kraftfull men underprioriterad åtgärd med stor potential för hushållens ekonomi, klimatomställningen och industrins konkurrenskraft. Det visar en ny strategi som Fossilfritt Sverige tagit fram tillsammans med 29 företag och organisationer.

Sverige kommer att behöva dubbelt så mycket el för att ställa om till ett fossilfritt samhälle med hög välfärd. Effektbehovet förväntas öka med cirka 50 procent. Det snabbaste och billigaste sättet att frigöra el och göra mer plats i elnäten är att använda el mer effektivt i industri och fastigheter. Trots det ligger Sverige under EU-snittet gällande energieffektivisering.

Fossilfritt Sverige har därför tagit fram en strategi i dialog med industri, akademi och intresseorganisationer som idag överlämnas till regeringen. Strategin visar hur en mer effektiv användning av energi och effekt bidrar till att:

  • Dämpa energipriserna.
  • Öka Sveriges självförsörjningsgrad av energi.
  • Öka takten i omställningen till ett fossilfritt välfärdsland.
  • Stärka motståndskraften inför framtida kriser.
  • Underlätta genomförandet av de 22 färdplaner som näringslivet tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige för att stärka industrins konkurrenskraft genom fossilfrihet.

Strategin visar att vid mycket försiktiga antaganden kan den totala energianvändningen i Sverige minska med nästan en tiondel redan till 2030 om de politiska styrmedel som föreslås i strategin genomförs.

Förutom att elkostnaderna minskar för de företag och individer som effektiviserar, så skulle även elpriset för elkunder i Sverige sjunka. I en helt ny studie som Energiforsk tagit fram tillsammans med Fossilfritt Sverige beräknas en energieffektivisering som minskar elanvändningen med 10 procent, jämfört med nivåerna vid årsskiftet 2022/2023, göra så att elpriset i södra Sverige skulle sjunka med nästan 40 procent nästa vinter.

– Energieffektivisering är den snabbaste, billigaste och miljövänligaste kraftkällan. Ändå glöms den ofta bort trots att potentialen är stor. Det är hög tid för ett paradigmskifte för energieffektivisering, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Företag som står bakom strategin

ABB Sverige

Akademiska hus

Alfa Laval

AMF Fastigheter

Arla Sverige

E.ON

Eways

Fabege AB

Fastighetsägarna

Göteborg Energi

Heimstaden Sverige

Holmen AB

HSB

Hyresgästföreningen

Kraftringen

Löfbergs

Mälarenergi AB

Northvolt

Perstorp Holding AB

Rikshem AB

Schneider Electric Sverige

SKF Sverige AB

Stena fastigheter AB

Stockholm Exergi

Swegon

Södra Skogsägarna

Vasakronan

Victoriahem

ÖrebroBostäder AB