Regeringen har möjlighet att snabbt frigöra el till industrins klimatomställning, samtidigt som elkostnader för hushåll och företag skulle minska. Det är hög tid för ett paradigmskifte för energieffektivisering i Sverige, skriver Svante Axelsson och Fossilfritt Sverige i DN Debatt idag, tillsammans med Fastighetsägarna, Södra och Göteborg Energi. 
 

– Energieffektivisering är den snabbaste, billigaste och miljövänligaste kraftkällan. Ändå har den fått en undanskymd roll, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige. 

Strategin bedömer hur mycket effektiviseringar som minst borde vara möjligt att åstadkomma till 2030 och föreslår en handlingsplan med 17 förslag på politiska styrmedel som syftar till att skapa permanenta energieffektiviseringar och stärkt konkurrenskraft. Genomförs förslagen kan det innebära att Sveriges energiförbrukning minskar med tio procent till 2030. Därmed frigörs el till industrins omställning till fossilfritt, samtidigt som hushållens och företagens elkostnader minskar.  

Fyra av förslagen lyfts fram i debattartikeln:    

1. Ge i uppdrag till Energimyndigheten att arrangera omvänd auktionering. Förslagsvis riktas en första auktionsrunda in på att frigöra 5 TWh el i elområde 3 och 4. De företag som kan göra detta till lägsta kostnad vinner aktioner. Omvänd auktionering används redan i länder som Schweiz och Portugal, och förespråkas av EU. 

2. Definiera energieffektivisering som en klimatåtgärd. Låt myndigheter inkludera fler typer av energieffektivisering i befintliga klimatstöd som avdraget för grön teknik, Klimatklivet och Industriklivet.  

3. Säkerställ långsiktiga och teknikneutrala förutsättningar för fastighetsägares arbete med energieffektiv renovering för att ge fortsatta incitament till energieffektivisering i flerbostadshus.  

4. Förläng investeringsbidraget för hushåll. Stödet som riktas till människor som bor i småhus och vill byta direktverkande el eller gas som uppvärmningsform bör förlängas till fem år. Stödet bör även inkludera de 23 000 hus som fortfarande har oljepannor.  

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter

Fredag 3/2 publiceras ”Strategi för fossilfri konkurrenskraft – effektiv användning av energi och effekt” och överlämnas till regeringen.