Fler privatpersoner går över till att leasa sin elbil i stället för att äga den. Bilproducenterna gillar utvecklingen – men det har varit kunderna som drivit fram den, skriver Svante Axelsson i en krönika i Uppsala Nya Tidning.

Vår familj är nu inne på vår tredje leasade elbil. Att äga bilen känns för riskfyllt och för dyrt. Nu har vi för första gången ett tre årskontrakt vilket känns skönt när väntetiden på en ny elbil i många fall är längre än ett år.

När vi leasar vår elbil följer vi också trenden. Var tredje bil som ”säljs” i Sverige är rena elbilar vilket placerar oss på andra plats i jämförelse med andra länder i Europa. Omställningen går mycket fortare än beräknat, så när EU i förra veckan beslutade att förbjuda försäljning av bilar med förbränningsmotorer 2035 är det ungefär lika radikalt som att förbjuda faxen.

Det som däremot överraskat är att privatpersoner nu går över till att leasa sina elbilar istället för att äga dem. Från 30 procent 2019, till 70 procent hittills i år. Det är privatkunderna som driver omställningen. Folk vill göra skillnad.

Denna utveckling gillas av bilproducenterna. I alla fall om man får tro Volvo Cars vice vd Björn Annwall som på Fossilfritt Sveriges årskonferens i förra veckan slog fast att Volvo ställer om hela sin affärsmodell. Idag tjänar de pengar på att bilen går sönder och ska repareras, men när Volvo nu äger bilen från ”födelse till återfödelse” kostar det tvärtom pengar när den krånglar. Volvo vill ta ansvar för alla delar i bilproduktionens värdekedja vilket gör det lönsamt med högre kvalitet och högre grad av cirkularitet. Stål, aluminium och plast ska nu återvinnas, till exempel kan batterierna på sikt återvinnas till 90 procent – ungefär som en aluminiumburk.

Att bilföretagen inte vill lämna över äganderätten av bilen till privatkunder är också ett svar på den globala råvarufajt som är under uppsegling. Batteriet, med dess värdefulla mineraler, står för 40 procent av en elbils värde, och därför är det just inom batteriutvecklingen som bilproducenterna kommer att konkurrera. Det är ingen slump att större bilproducenter nu bygger upp egna batterifabriker intill sina bilfabriker. De vågar inte förlita sig på en anonym batterimarknad utan olika företag skriver kontrakt med varandra för att säkra upp sina egna värdekedjor, så som Volvo Cars och Northvolt gjort.

Elbilen leder också till att vi kommer att använda bilen effektivare. Elbilen som likt andra bilar står still 97 procent av sin livstid blir i praktiken mer värdefull ju fler timmar den kan användas. Det blir billigare för hushållen och lönsammare för bilföretagen när fler personer använder bilen effektivt i korta tidperioder än att sälja en elbil till en kund som tänker låta bilen stå stilla 97 procent av sin livstid, vilket är vad som gäller idag.

Utbudet av tjänster från olika bilproducenter ökar därför snabbt. Det handlar om delningstjänster, bilpooler, uthyrning, samkörning och flytande bilpooler. VW har Europcar, Toyota har Kinto, Geerly har Lync&Co och Volvo som har ”Volvo on demand” som handlar om, likt Netflix, att man abonnerar bil för minst tre månader för att med ett enkelt klick avsluta tjänsten.

Elbilen är ett bra exempel på när ny teknik inte rätt av ersätter den gamla tekniken, utan också ändrar affärsmodellen och beteendemönster.

Tre års leasing av elbil känns som ett litet steg i rätt riktning. Nästa gång får det kanske bli en av alla mobilitetstjänster istället så att elbilen används effektivare. Bra för plånboken, företagen och planeten.

/ Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Krönikan publicerades i Uppsala Nya Tidning den 5 november 2022. Efter publicering avskaffades elbilsstödet och efterfrågan på leasing av privata elbilar sjönk. Regeringen har utlovat ny politik i kommande klimathandlingsplan under 2023 för att nå klimatmålet för inrikes transporter till 2030.