Vad vill politikerna göra för att accelerera industrins klimatomställning?

Inför valet bjuder Fossilfritt Sverige in politiker från olika partier för att diskutera klimat- och näringslivspolitik. Det handlar om hur Sverige ska fortsätta sin resa mot att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer under nästa mandatperiod.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, leder samtal om hur genomförandet av näringslivets 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft kan accelerera och vilken roll staten bör och kan spela. Hittills har samtal genomförts med Märta Stenevi (MP), språkrör, Mikael Damberg (S), finansminister, och Annie Lööf (C), partiledare.

Märta Stenevi, Miljöpartiet

Inspelat 2022-06-22

Mikael Damberg, Socialdemokraterna

Inspelat 2022-06-02

Annie Lööf, Centerpartiet

Inspelat 2022-05-31