SvD Debatt: Tysta transporter på natten kan minska trafiken på dagen

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, tillsammans med företrädare för fordonstillverkare och distributörer om hur leveranser nattetid med tysta ellastbilar skulle minska trängseln i trafiken dagtid. Detta hindras idag i många städer av omoderna regler som utgår från lastbilar med förbränningsmotorer.

I Sveriges största städer hindras idag tunga lastbilar från att utföra leveranser mellan 22.00 och 06.00 på grund av lokala trafikföreskrifter om det buller som lastbilarna orsakar. Idag finns det tystgående ellastbilar som inte heller släpper ut luftföroreningar eller växthusgaser men på grund av regler i trafikförordningen får kommuner inte göra särskilda undantag för dem.

I debattartikeln föreslår Svante Axelsson tillsammans med Stefan Bergström Hedmark, vd, Martin & Servera Logistik; Helena Blom, transportchef, Dagab; David Källsäter, vd, Scania Sverige AB och Stefan Strand, vd, Volvo Lastvagnar Sverige AB, att trafikförordningen ändras.

Den testverksamhet som pågått i Stockholm visar att de nattliga leveranserna ger minskade bilköer på dagen, minskar stressen för chaufförerna och ger bättre förutsättningar för transportköparna.

Artikelförfattarna lyfter att det är just den här typen av mervärden för kommuner, åkerier och transportköpare som snabbt kan öka efterfrågan på ellastbilar så att produktionen kan skalas upp.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet