Pressmeddelande:

För att stärka totalförsvarsförmågan bör regeringen ge Försvarsmakten i uppdrag att upphandla biobränsle från svenska råvaror. Det skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige i en debattartikel i Dagens Industri idag.

– Europa måste göra sig oberoende av bränsle- och drivmedelsimport från det land som hotar säkerheten på hela kontinenten. Försvarets fordon och flygplan kan gå på biodrivmedel och genom att göra en särskild upphandling av det kan den inhemska produktionen kick-startas, säger Svante Axelsson.

För att Europa ska kunna göra sig fritt från beroendet av rysk gas och olja måste användningen av fossila bränslen totalt sett minska. Det handlar både om förmågan att införa effektiva sanktioner men också om möjligheterna att försvara sig i händelse av en attack.

De flesta av försvarets fordon som i dag går på diesel kan också köras på biodiesel i form av HVO och JAS 39 Gripen har framgångsrikt testat att flyga på biojet de senaste åren. Både biodiesel och biojet kan tillverkas av rester från skogsbruk och jordbruk men det som saknas är en uppskalad produktion där ligninet i biomassan omvandlas till biodrivmedel. I dagsläget utgörs drygt 85 procent av den svenska biodrivmedelsanvändningen av import.

Detta tekniksprång skulle göras möjligt av att regeringen ger Försvarsmakten uppdraget att upphandla biobränsle från svenska råvaror. De statstödsregler som annars ligger i vägen för den här typen av upphandlingar gäller inte när det handlar om en försvarsåtgärd.

I fredstid skulle detta tekniksprång bidra till många sektorers omställning till fossilfritt och minska kostnaderna för konsumenterna.

– Vi har länge pratat om sambandet mellan klimat och försvarsfrågor. Att energiproduktionen varit så koncentrerad till några få länder har bidragit till många konflikter och upprätthållit diktaturer runt om i världen. Sol-, vind- och bioenergi är mer jämnt fördelat över världen och kan därigenom bidra till fred och stabilitet i världen, säger Svante Axelsson.

Läs debattartikeln i Dagens Industri