Många regelverk behöver ses över för att inte bromsa omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Körkortsreglerna för lätta lastbilar missgynnar tillexempel el- och biogasbilar och idag skriver Svante Axelsson tillsammans med bland annat Biodriv Öst, Transportföretagen, Sveriges Åkeriföretag och BIL Sweden i Svenska Dagbladet om hur regeringen bör utnyttja det undantag som EU:s regelverk medger.

Batterier och gastankar ger el- och biogasdrivna lätta lastbilar en högre tjänstevikt än de dieseldrivna motsvarigheterna. Det innebär att de inte kan lasta lika mycket om de ska hålla sig under gränsen för B-körkort som ligger på 3,5 ton. Att lasta mindre eller bekosta C-körkort för chaufförerna gör det kostsamt för företagen och ger en hög tröskel för att byta fordon.

Flera EU-länder har implementerat ett undantag, som EU:s regelverk också tillåter, som gör att personer med B-körkort får köra bilar med en totalvikt på 4,25 ton förutsatt att den extra vikten är kopplad till alternativa drivmedel. Artikeln argumenterar för att regeringen nu måste fatta beslut om att göra det samma.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet