Efter att den första uppföljningen av färdplansarbetet lämnats över till regeringen vid konferensen Fossilfri konkurrenskraft den 27 oktober diskuterar Svante Axelsson och Malin Strand i detta nya poddavsnitt vilka frågor som de brottas med just nu. Det handlar om några av de frågor som är centrala för omställningen till ett fossilfritt samhälle och där svaren är långt ifrån givna.

– Jag tror på den katolska traditionen när man utser en ny påve. Man slänger in några personer i ett rum och de får inte komma ut förrän de har kommit överens och det har blivit vit rök, säger Svante Axelsson och pratar i podden om hur alla de konflikter som dyker upp i samband med omställningen går att lösa med hjälp av dialoger.

En av de frågor som är aktuella just nu är bio-CCS, alltså att förbränna biomassa och suga upp koldioxiden för att sedan pumpa ner den under havsbotten.

– Vi har gjort en biostrategi där vi bland annat tar upp att förbränning kanske inte är det bästa sättet att tillvarata bioråvaran, ska man då fortsätta förbränna för att kunna binda? säger Malin Strand och väger det mot hur efterfrågad den gröna kolatomen som är och kommer vara inom till exempel kemiindustrin.

Andra frågor handlar om hur olika miljöintressen kommer i konflikt med varandra när elledningar och gruvor ska anläggas och hur dessa konflikter ska hanteras. Det handlar också om hur klimatfrågan kommuniceras och det stora fokus i debatten som ligger på individens egna utsläpp kan leda till en känsla av hopplöshet.

– Hur blir det att leva fossilfritt. Det är den viktigaste frågan. Vi måste få mentala bilder över framtiden, hur vi ska ha det och hur mysigt det kan bli. Då får vi drag och tryck i politiken, säger Svante Axelsson.

Lyssna på fler avsnitt av poddcastserien