För att världens länder ska ha möjlighet att leva upp till Parisavtalet måste näringslivet bidra med skärpta ambitioner. Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil utgör tillsammans Sveriges tredje största utsläppskälla och dessutom sker stora utsläpp när företagets produkter används som drivmedel i transportsektorn.

Företaget flyttar nu fram sina klimatmål med tio år. År 2035 ska företaget ha en klimatneutral värdekedja, från utvinning till produktion, distribution och användning av produkterna.

I en debattartikel i NyTeknik berättar företagets vd och koncernchef, Magnus Heimburg, och Svante Axelsson om hur arbetet ska gå till och vad som behövs från politiskt håll för att göra det möjligt. Det handlar om att effektivisera tillståndsprocesserna, tydlighet vad gäller användning av hållbara restprodukter från både skogs-, lantbruks och livsmedelsindustrin och om att ta ansvar för att säkerställa hållbara finansieringslösningar för större projekt.

Framför allt så uppmanar de nu andra stora utsläppare att följa efter och skärpa klimatmål och ambitioner för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland men också skapa lönsamhet och fortsatt sysselsättning.

Läs artikeln i NyTeknik