Avsnitt 2: En lektion i att tänka utanför boxen

Redan i början av 90-talet var Bo Normark med och tog fram en bild av hur ett helt förnybart Europa skulle kunna se ut. Bilden som då ansågs för extrem för att visa offentligt är nu på väg att realiseras på de flesta punkter.

Bo Normark, industristrateg på Innoenergy är en av de verkliga visionärerna inom den svenska industrins omställning är. Efter en lång karriär inom ABB har han på senare år haft en central roll i utvecklingen av batterisystem och smarta elnät och har bland annat varit den drivande kraften bakom den europeiska batterialliansen som har målet att bygga upp en europeisk batteriproduktion. Med förmågan att hela tiden tänka nytt och se vilka möjligheter som finns i teknikutvecklingen är hans råd hett eftertraktade både i Sverige och internationellt. Så sent som i augusti utsågs han till hedersdoktor på KTH.

– Jag blir ganska frustrerad i Sverige när man pratar så lokalt, jag upplever en okunnighet om vad som händer på andra håll i världen, säger Bo som arbetat mycket för att sprida och få acceptans för ny teknik.

Det kan vara en utmaning att få människor att överge en teknologi som man använt länge även om det finns många argument för att byta.

– Det man inte ska göra är att säga ”This is how we do it in Sweden” eller att man pratar illa om det gamla. Man ska prata bra om det man gillar, säger han.

I podden berättar han om lärdomar han dragit genom karriären och blickar framåt mot vilka tekniker som kommer att påverka utvecklingen framåt. Det handlar bland annat om hur vätgasproduktionen kommer påverkas av att priset på förnybar el sjunker och stundtals kommer vara gratis, det handlar om framtiden för elflyg och om hur samverkan över sektorsgränser kommer vara avgörande för omställningen.

– Ingenting är omöjligt. Om man kommer från en liten by i Lappland lär man sig att man måste söka utanför byn för att hitta svaren, säger Bo Normark.

Läs mer och anmäl dig till konferensen Fossilfri konkurrenskraft