På seminariet Teknik runt hörnet 25 mars var diskuterades hur startupföretag med nya fossilfria lösningar kan ta sig in på marknaden och hur den etablerade industrin påverkas. Nya lösningar kan utveckla branscher och accelerera de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som industrin tagit fram men de kan också utmana och skaka om branscherna i grunden.

Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova, professorerna Björn Sandén och Pontus Braunerhjelm diskuterade statens roll i utvecklingen av ny teknik och avvägningen mellan strategiska satsningar och att låta ”alla blommor blomma”. Det handlade också om hur etablerade företag förhåller sig till nya lösningar, kan de bidra till att snabbare skala upp dem eller står de i vägen och hindrar utvecklingen.

Som exempel på nya tekniker presenterades Absolicons storskaliga solvärme anläggningar, projektet Betcrete som bland annat tittar på alternativa bindemedel till cement i betong och Modvion som bygger vindkraftverk i trä.

Deltar gör:
Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova
Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet, Chalmers 
Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi, KTH; 
Malin Löfsjögård, VD Svensk betong
Joakim Byström, VD, Absolicon
Katarina Malaga, Forsknings och Affärsutvecklare, Betcrete
Otto Lundman, VD, Modvion

Moderatorer:
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige