Sverige har unika förutsättningar att ta en ledande position i utvecklingen av hållbara batterier och därmed bygga upp en helt ny industrigren samtidigt som det bidrar till genomförandet av de 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft.

Fossilfritt Sverige har därför i samarbete med företag längs hela värdekedjan, akademi och miljöorganisationer tagit fram en strategi för en hållbar batterivärdekedja som  under detta seminarium presenteras och överlämnas till regeringen.

De områden som pekas ut som kritiska i strategin är tillgången på rätt kompetens och att en hållbar råvaruförsörjning säkras.

I strategin lämnas därför bland annat följande förslag till regeringen:

  • Regeringen bör avsätta cirka 5 miljarder per år under 10 års tid för att göra en stor nationell satsning på batterikompetens och utbilda 1000 personer per år med batterikompetens från gymnasium, universitet/högskola och forskning.
  • Skapa incitament för bolag som vill utvinna innovationskritiska råmaterial och tillvarata tidigare gruvavfall genom att öppna industriklivet och andra finansiella incitamentssystem för den typen av verksamhet.
  • För att elektrifiera transportsektorn och säkra infrastrukturen för tunga fordon bör staten genom Energimyndigheten och Trafikverket säkerställa att det finns laddplatser vid på- och avlastningsområden, i depåer för laddning över natten och i form av publik snabbladdning längs stora vägar.
  • Utred förutsättningarna för infrastruktur och energiförsörjning så att nyetableringar inom batterivärdekedjan kan ske i närheten av till exempel fordonsindustri och områden med elektrifieringskompetens, exempelvis en ny batterifabrik eller grafitfabrik.

Se seminariet vid överlämningen till regeringen

Medverkande på seminariet:

Isabella Lövin, klimat– och miljöminister
Ibrahim Baylan, näringsminister
Peter Carlsson, vd Northvolt
Lars Stenqvist, teknisk direktör Volvokoncernen
Maria Sunér Fleming, vd Svemin
Bo Normark, EIT InnoEnergy
Johanna Sandahl, ordf. Naturskyddsföreningen

Moderatorer: Svante Axelsson och Malin Strand, Fossilfritt Sverige

Läs även debattartikeln in Dagens Industri: ”Sverige behöver utbilda 1000 batteriexperter om året”