Som en del i arbetet med att genomföra färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft vill Fossilfritt Sverige nu röja undan hindren för stora industrietableringar som kan befästa Sveriges roll som en permanent världsutställning för fossilfri teknik.

LKAB lanserar nu den största svenska industrisatsningen i modern tid som med en övergång till koldioxidfri järnsvamp kommer kapa koldioxidutsläppen med över 35 miljoner ton i kundledet.

Samtidigt presenterar Fossilfritt Sverige sin satsning på att röja undan hinder för storskaliga industriprojekt som kan leda till stora globala utsläppsminskningar och samtidigt stärka svensk industri.

Andra projekt som Fossilfritt Sverige vill lyfta till exempel HYBRIT:s stål utan kol, vars vätgasteknik utgör grunden för LKAB:s järnsvamp, Northvolts batterifabrik med fokus på hållbarhet och återvinning, och Preems uppbyggnad av raffinaderier för biodrivmedel.

Förutom stora investeringar och teknologisk utveckling krävs även ett nytt och bättre samspel mellan näringsliv, politik och andra goda krafter om det gemensamma målet. Fossilfritt Sveriges roll blir att identifiera vilka hinder som ligger i vägen och föreslå lösningar som gör att projekten kan påskyndas.

I en debattartikel i Dagens Nyheter presenterar Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och Jan Moström, vd och koncernchef LKAB några av de områden där insatser behöver göras:

• Effektiva, rättssäkra och snabba tillståndsprocesser så att nya och nödvändiga, klimateffektiva, investeringar blir möjliga och inte skjuts långt in i framtiden.

• Satsning på forskning och utveckling och innovationsstöd till basindustrin med tydligt fokus på fossilfri teknikutveckling och vätgas.

• Säkra energifrågan.

Läs debattartikeln: https://www.dn.se/debatt/med-ny-satsning-kan-lkab-producera-fossilfritt-jarn/