Vad driver omställningen? Se fördjupande samtal om branschernas färdplaner i webinariet från 15 oktober.

Svensk industri är mitt inne i en historisk omställning. Med färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft visar de olika branscherna hur de kan bli fossilfria eller klimatneutrala och hur det kommer att stärka deras position på marknaden. Här berättar företrädare för de nio branscher som precis lämnat över sina färdplaner till regeringen om vägen för sina branscher.

Hur ska vi klara klimatmålet för transporterna? Hur kan lantbruket ställa om och hela dagligvaruindustrin bli fossilfri? Hur ska elsystemet kunna utvecklas för att möte den ökade elektrifieringen? Hur kan återvinningen bidra till att minska utsläppen och hur kan fjällsemestern få lägre klimatavtryck?

Se seminariet i sin helhet:

Medverkande:
Johan G Andersson, VD SPBI
Mattias Bergman, VD Bil Sweden
Cecilia Hedqvist, VD Gasnätet Stockholm och ordförande Energigas Sverige
Viveke Ihd, VD Återvinningsindustrierna
Henrik Julin, VD Orkla Foods Sverige och ordförande DLF
Anna-Karin Hatt, VD och koncernchef LRF
Titti Rodling, VD SLAO
Per Holm, ansvarig för klimatpolitik, Energiföretagen

Moderatorer: Svante Axelsson och Malin Strand, Fossilfritt Sverige

Del 1
Kan elbranschen möta behoven från elektrifieringen? Med Per Holm, klimatpolitiskt ansvarig, Energiföretagen

Del 2
Är klimatmålet det möjligt att nå målet för transportsektorn om att minska utsläppen med 70 procent till 2030? Paneldiskussion med Johan G Andersson, VD SPBI; Mattias Bergman, VD Bil Sweden och Cecilia Hedqvist, VD Gasnätet Stockholm och ordförande Energigas Sverige.

Del 3
Ska avfallsbegreppet skrotas och hur kan potentialen i återvinningen bidra till att vi når klimatmålen? Med Viveke Ihd, VD Återvinningsindustrierna.

Del 4
Färdplanerna för lantbruksbranschen och dagligvaruindustrin visar vägen mot en fossilfri matproduktion och skidanläggningsbranschen vill se till så klimatavtrycket blir mindre av en fjällsemester än av att stanna hemma. Paneldiskussion med Henrik Julin, VD Orkla Foods Sverige och ordförande DLF, Anna-Karin Hatt, VD och koncernchef LRF och Titti Rodling, VD SLAO.