Vätgas kommer få en viktig roll i utvecklingen av ett fossilfritt Sverige när det gäller att balansera elnätet, inom transportsektorn och på olika sätt inom industrin. Fossilfritt Sverige tar nu fram en vätgasstrategi och efterfrågar konkreta förslag på vad politiken och olika branschaktörer behöver göra för att stimulera en ambitiös vätgasutveckling i Sverige.

Genom Fossilfritt Sverige har 22 branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Med utgångspunkt från de behov som tydliggörs i dessa har Fossilfritt Sverige tagit initiativ till strategier för olika nyckelområden.

Vätgasstrategin tas fram i samarbete med RISE och industrin, kommer innehålla förslag på hur politik, myndigheter och näringsliv kan samverka för att ta tillvara vätgasens potential.

21 oktober arrangeras webworkshopen ”Vägval för vätgasboomen” under konferensen ”Framtidens elsystem”. Där finns möjlighet att komma med inspel och konkreta förslag till strategin.

Anmälan till ”Framtidens elsystem”  

Strategin kommer färdigställas i december och överlämnas till regeringen i början av 2021.