Fossilfritt Sverige kommer nu fokusera arbetet på att skapa förutsättningar för genomförande av branschernas färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Genom att ta fram konkreta strategier för centrala utmaningar i färdplanerna tar man nu ett helhetsgrepp på klimatomställningen av den svenska industrin.

För att möjliggöra genomförandet av färdplanerna har Fossilfritt Sverige redan inlett arbetet med att ta fram strategier för nyckelområden som produktion av hållbara batterier och hur den begränsade biomassan på bästa sätt kan användas inom olika sektorer. Fokus kommer även ligga på att stötta näringslivet i att använda färdplanerna för att återstarta ekonomin efter coronakrisen och därmed påskynda omställningen till fossilfritt.

Fossilfritt Sverige kommer också bland annat arbeta vidare med hur den offentliga upphandlingen kan driva omställningen och dessutom vidgas nu uppdraget till att även bidra till ett antal internationella processer som till exempel den globala ledarskapsgrupp som Sverige och Indien startat för att driva på klimatomställningen inom den tunga industrin.

Därutöver fortsätter arbetet med utmaningar till kommuner och näringsliv och för att inspirera fler att höja och nå sina klimatmål.

Läs regeringens tilläggsdirektiv
Läs mer om Fossilfritt Sverige