Med utgångspunkt från de 13 första färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft har Fossilfritt Sverige tagit fram 27 politiska förslag för att möjliggöra att målen i färdplanerna nås.

Ladda ner rapporten (pdf)