Hållbarhet är en prioriterad fråga för svenska småföretag.

Nästan 9 av 10 anser att det är viktigt eller mycket viktigt för företag att ta samhällsansvar och bedriva hållbarhetsarbete. En tilltagande medvetenhet och ökande förväntningar innebär nya krav från kunder och samhälle. Det innebär i sin tur nya affärsmöjligheter och allt fler företag engagerar sig aktivt för en hållbar utveckling. Hela 63 procent av småföretagen har idag någon form av hållbarhetsarbete och majoriteten planerar för ökade insatser.

Utvecklingen inom hållbart företagande går snabbt. När Företagarna och hållbarhetsbyrån Beyond Intent år 2015 undersökte hur Sveriges småföretag ser på och arbetar med hållbarhet visade det sig att stark efterfrågan, konkurrensfördelar och interna initiativ hade satt hållbarhet på småföretagens agenda. Förutom känslan av samhällsansvar var alltså företagens hållbarhetsarbete starkt affärsdrivet.

När Företagarna, Fossilfritt Sverige och Beyond Intent nu genomför en ny undersökning visar resultaten att mycket har hänt.

Fler företag ser idag vikten och behovet av ett hållbarhetsarbete jämfört med vår senaste undersökning. Betydligt fler har agerat på de högre förväntningarna från omgivningen och de ökade kraven från kunder. Siktet på affären och efterfrågan från kunder är fortfarande den största drivkraften.

Inom företagens hållbarhetsarbete märks att klimatfrågan är viktig. De flesta har ambitionen att minska sina utsläpp av växthusgaser och nästan hälften har redan vidtagit någon form av åtgärd. Samtidigt är de största hindren för svenska småföretag att minska sina utsläpp av växthusgaser affärsrelaterade, som ökade kostnader och brist på affärsnytta.