Samtalen under dagen handlade inledningsvis om hur pensionssystemet kan bidra till omställningen och hur ökad transparens och informationsplikt kan påverka företagen. Initiativet Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) som tagit fram rekommendationer för redovisning av klimatrelaterade finansiella risker  lyftes fram som ett verktyg som skulle kunna få stora effekter.
– Finansvärlden håller på att lära sig ett nytt språk och vi har inte ens lärt oss bokstäverna än, sa Johan Henningson, hållbarhetschef på SEK.

Ett annat verktyg som lyftes fram var Gröna obligationer vars nytta inte bara var den rent ekonomiska utan hur de fått hållbarhets- och ekonomiavdelningar på framför allt kommuner att börja prata med varandra på ett nytt sätt.

Efter lunch diskuterades möjligheterna att göra Sverige till en permanent världsutställning för ny teknik och vilka exportmöjligheter det ger. De tekniksprång som nu är i behov av finansiering är också de som kan bli viktiga för exporten i framtiden. Det var stor enighet om att Sverige måste gå från att satsa på pilotprojekt till fullskaliga referensprojekt och att vi blir bättre på att sälja in helhetslösningar.

I politikerpanelen var Maria Malmer Stenergard (M), Martin Ådahl (C), Åsa Eriksson (S) och Per Bolund (MP) överens om behovet av en kurva för hur reduktionsplikten ska skruvas åt och om att fortsätta och utveckla Industriklivet, även om Moderaterna vill utreda om det går att ersätta med ett avdrag. Mer diskussioner blev det om de rena finansieringsfrågorna som att använda sig av auktioneringsförfarande eller att låta privata aktörer vara med och betala stora offentliga projekt, som en höghastighetsjärnväg.

Se konferensen i sin helhet här:

Del 1:

Klimatpolitik är exportpolitik
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige och Johan Henningsson, hållbarhetschef SEK
Pensionssystemet – en motor i omställningen?
Magnus Billing, Alecta; Jens Henriksson, Folksam och Philip Ajina, Infranode
Ger ökad informationsplikt lägre utsläpp?
Marie Baumgarts, SEB; Johan Henningsson, SEK och Fredric Nyström, Öhman fonder
Statens roll för att minska riskerna i omställningen
– Auktionering med prisgaranti – Peter Tornberg, OX2
– Industriklivet och Hybrit – Martin Pei, SSAB
– Exportkreditnämnden – Karin Wessman, EKN
– Upphandling – Karolina Brick, Riksbyggen
– Statsstödsregler – Carl Rosén, Näringsdepartementet
(Ber om överseende med tekniskt strul sista 20 minuterna)

Del 2:

Statens roll för att minska riskerna i omställningen (forts)
Billigare lån med gröna obligationer?
Mats Andersson, statlig utredare gröna obligationer; Charlotta Brask, SLL Internfinans och Björn Bergstrand, Kommuninvest

Del 3:

Sverige – en permanent världsutställning för ny teknik
Henrik Henriksson, Scania; Anna Breman, Swedbank; Filip Kjellgren, Vinnova och Lena Sellgren, Business Sweden
Tekniksprång mot framtiden – så hanterar vi risken
Alexander Schenk, EIB; Sören Eriksson, Preem; Fabian Levihn, Stockholm Exergi och Björn Hasselgren, Trafikverket

Del 4:

En politik för ökade investeringar
Maria Malmer Stenergard (M), Martin Ådahl (C), Åsa Eriksson (S) och Per Bolund (MP)
Hållbarhet som affärsstrategi
Nyamko Sabuni, ÅF
Hur hjälper vi pengarna att hitta rätt – hur tänker vi framåt?
Catrin Fransson, vd SEK