Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, talade om vikten av kraftfulla styrmedel och en internationell koldioxidskatt för att nå klimatmålen. I en paneldiskussion med representanter från industrin diskuterades vilka önskemål de har till den kommande regeringen. Det handlade om bland annat om tryggad effekttillgång, effektivare tillståndsprocesser och klimatdeklarationer på byggnader som kan skapa ett tryck på hela värdekedjan från gruva till färdig konstruktion.

Ulf Rosengren från Keolis som leder Samverkansgruppen för fossilfria avtal och upphandlingar berättade om en kommande rapport som bland annat föreslår ett perspektivbyte till att fossilfrihet borde vara normen i upphandlingarna och allt annat ett undantag.

I politikerpanelen som samlades i väntan på nästa klimatminister diskuterades industrins önskemål och bland annat fanns där en enighet om att vidare utreda koldioxidinfångning och lagring (CCS och BECCS) och även att fortsätta Industriklivet i någon form.

Svante Axelsson talade om hur vi även när vi måste förändra samhället snabbt måste ta några steg i taget och hur vår egen omställning måste vara smittsam för att Sverige ska ha största möjliga internationella påverkan.

Darja Isaksson, nytillträdd generaldirektör för Vinnova, gav exempel på hur digitaliseringen kan användas för allt från att spåra utsläppskällor och ruttoptimera transporter till att automatisera energisystem. Hon pekade även på riskerna med att inte använda digitaliseringens möjligheter. Dennis Pamlin, Cybercom, berättade om färdplanen för IT-konsultbranschen och hur innovation och nya systemlösningar kan vara drivkraften i förändringen.

Deltagarna fick sedan diskutera hur digitaliseringen kan användas i deras egen verksamhet.

Avslutningsvis berättade Kaj Török från Max Burgers om hur en verksamhet kan bli klimatpositiva genom ett aktivt arbete som också innefattar klimatkompensation.

Del 1:
10.00 Välkommen på höstworkshop
10.05 Klimatpolitik som funkar i praktiken – Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet
10.35 Mandatperiodens viktigaste frågor – Åsa Pettersson, Scania, Johan Gerklev, Skanska, Per Ahl, Svemin
11.05 Speeddating
11.15 Fossilfria upphandlingar – Ulf Rosengren, Keolis, Samverkansgruppen för fossilfrihet i avtal och upphandlingar
11.30 I väntan på en klimatminister- var finns blocköverskridande enighet? – Martin Ådahl (C), Maria Gardfjäll (MP), Johan Hultberg (M)

Del 2:
13.00 Nästa steg för ett fossilfritt Sverige – Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
13.45 Kan digitaliseringen ge en hållbarare värld? – Darja Isaksson, Vinnova
14.05 Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: IT-konsultbranschen – Dennis Pamlin, Cybercom

Del 3:
15.00 Diskussion om digitaliseringens möjligheter för att minska utsläppen.
15.15 Klimatpositiv – är det möjligt? – Kaj Török, Max Burgers