Svante Axelsson samtalade med såväl producenter, distributörer, transportörer och transportköpare om vilka förutsättningar som finns idag för att gå över till förnybart och vad som är på gång under den närmaste framtiden.

Frågor som diskuterades var bland annat bristen på HVO, synen på PFAD, transportörernas möjligheter att ställa om och den offentliga upphandlingens viktiga roll som kravställare.

Program:
00.05 Välkommen – regionråd Erik Lövgren
00.08 Fossilfria transporter – Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
00.50 Brist på biobränsle – när kommer produktionen igång på allvar? – Roger Östlin, SCA; Sofia Winternell, Sekab; Lena Geijerstam Unger, Hemab
01.19 Var finns flaskhalsarna? – Helena Winberg, Circle K; Johan Lagrelius, Biofuel Region
01.42 Stöd att söka! – få hjälp att bli fossilfri – Mats Bäck, Länsstyrelsen i Västernorrland; Rita Jonsson, Regionens stödmedel för hållbar utveckling
01.52 Hinder och möjligheter för transportföretag – Marcus Sundström, Sundfrakt; Niklas Eriksson, VTG och Thomas Byberg, Byberg & Nordin
02.14 Vilka krav kan vi ställa – transportköpare som ställer om – Karin Frejarö, kommunalråd Härnösand kommun; Erika Hultman, upphandling Region Västernorrland