Växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70% till 2030. Alla delar av samhället behöver ställa om och det är viktigt att kommuner och företag är beredda att visa vägen. Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige vill med Transportutmaningen samla de aktörer i Västernorrland som är beredda att sätta ett mål för när de egna transporterna ska vara fossilfria.

Kom och diskutera hindren och möjligheterna att sänka utsläppen från era transporter med den nationella samordnaren Svante Axelsson.

Anmäl dig här!

 

Program:

  • Välkommen – regionråd Erik Lövgren
  • Fossilfria transporter – Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
  • Brist på biobränsle – när kommer produktionen igång på allvar? – Roger Östlin, SCA; Sofia Winternell, Sekab; Lena Geijerstam Unger, Hemab
  • Var finns flaskhalsarna? – Helena Winberg, Circle K; Johan Lagrelius, Biofuel Region
  • Stöd att söka! – få hjälp att bli fossilfri – Mats Bäck, Länsstyrelsen i Västernorrland; Rita Jonsson, Regionens stödmedel för hållbar utveckling
  • Hinder och möjligheter för transportföretag – Marcus Sundström, Sundfrakt; Niklas Eriksson, VTG och Thomas Byberg, Byberg & Nordin
  • Vilka krav kan vi ställa – transportköpare som ställer om – Karin Frejarö, kommunalråd Härnösand kommun; Erika Hultman, upphandling Region Västernorrland

Hämtning med elbuss från Härnösands station klockan 9.00.

För övrig info om kollektivtrafik se: https://reseplanerare.resrobot.se/index.html

Seminariet sänds även direkt på: www.facebook.com/FossilfrittSverige/