Klimatpolitik för export och tillväxt

För att Sverige ska nå sina klimatmål måste industri- och transportsektorn ställa om till fossilfritt. Nio branscher har inom ramen för Fossilfritt Sverige tagit fram färdplaner där de beskriver hur målen ska uppnås samtidigt som konkurrenskraften stärks. Färdplanerna innehåller beställningar på politik inom en rad områden. Det handlar bland annat om hur behoven av biomassa ska tillgodoses, om hur transformationerna ska finansieras och hur rätt incitament för att driva utvecklingen skapas.

Politikerna var överens om behovet av en nationell strategi för infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS-teknik. Tekniken skulle användas på stora industriella processutsläpp som tillexempel vid cementtillverkning där förnybara alternativ inte är möjliga.
Det fanns också en samsyn runt behovet av en strategi för bioekonomi och att den inhemska produktionen av biodrivmedel måste öka. Ett annat behov som kommit fram i färdplanerna är behovet av snabbare och enklare tillståndsprocesser och partierna var öppna för ett så kallat grönt snabbspår.

Medverkande:
Gunnar Caperius (C)
Jesper Gyberg (M)
Birger Lahti (V)
Anna-Caren Sätherberg (S)
Lorentz Tovatt (MP)
Maria Weimer (L)

 

Är vi redo? Så stärker vi totalförsvaret genom omställningen till fossilfria transporter
Är vi redo för svåra samhällspåfrestningar? Genom att öka takten på omställningen till förnybara alternativ som, i större utsträckning än fossil olja, kan produceras i Sverige är det möjligt att stärka totalförsvaret och bidra till uppfyllelsen av andra viktiga samhällsmål och en fossilfri välfärd. Seminariet arrangerades i samarbete med BioDriv Öst, Tekniska verken, Lantmännen och Biogas Research Center vid LiU. I slutet av seminariet samlades även representanter för 15 av de aktörer som antagit Transportutmaningen med sikte på fossilfria transporter före 2030.

Medverkande:
Svante Axlesson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Daniel Bäckström, riksdagsledamot, Centerpartiet
Åsa Westlund, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Naznoush Habashian, hållbarhetschef, Försvarsmakten
Linda B. Magnusson, ansvarig Public Affairs, OX2
Klas Gustafsson, vice VD, Tekniska verken
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen
Mats Eklund, föreståndare, vetenskaplig ledare, Biogas Research Center
Hans Henkelman, handläggare civil- och totalförsvar, Länsstyrelsen i Stockholms Län

Närvarande transportutmanare var: Uppsala kommun,Börjessons charterbåtar, BioGas Öst med Biodriv öst, Bring, Lantmännen Agroetanol, Katrineholms kommun, Södra, Tekniska verken, Arvid Nordquist, Telenor, Sekab, Region Kronoberg, Swedegas, Energigas Sverige, Riksbyggen och
Agera kommunikation.