Tid: Onsdag 4/7, 11:00 – 12:00
Plats: Stora Strandgatan, Strandgatan 34
Förtäring: Lättare lunch och kaffe

För att Sverige ska nå sina klimatmål måste industri- och transportsektorn ställa om till fossilfritt. Nio branscher har inom ramen för Fossilfritt Sverige tagit fram färdplaner där de beskriver hur målen ska uppnås samtidigt som konkurrenskraften stärks. Färdplanerna innehåller beställningar på politik inom en rad områden. Det handlar bland annat om hur behoven av biomassa ska tillgodoses, om hur transformationerna ska finansieras och hur rätt incitament för att driva utvecklingen skapas.

Kan riksdagens politiker komma överens om att ge de långsiktiga förutsättningar som omställningen kräver? Välkommen till en klimatförhandling live!

Medverkande:
Gunnar Caperius (C)
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Birger Lahti (V)
Anna-Caren Sätherberg (S)
Lorentz Tovatt (MP)
Maria Weimer (L)

Moderator: Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Seminariet direktsändsänds och finns tillgängligt i efterhand: www.facebook/fossilfrittsverige

Läs mer: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52832

Fossilfritt Sverige medverkar även på följande seminarium i Almedalen:

1/7 16:00 – 16:45 Kommer bonus-malus få önskvärd effekt?

2/7 09:00 – 09:45 Så fortsätter byggsektorns väg mot klimatneutralitet 2045

2/7 10:00 – 11:00 Fossilfria inom en generation – hur går det?

2/7 10:15 – 11:15 Hjälp, vi läcker hållbarhet – hur kan byggbranschen bli bättre på klimatomställning

2/7 11:15 – 12:15 Andas ren stadsluft – bland bilar och bussar

2/7 12:15 – 14:00 Så klimatmaxar vi med vinden i ryggen

2/7 13:00 – 14:00 Hållbarhet och tillväxt – är de förenliga?

2/7 14:30 – 15:30 Hur gör vi den nya Sidenvägen hållbar globalt och för Sverige?

3/7 10:00 – 10:45 Sjöfartens klimatavtal – Paris eller sirap?

3/7 10:30 – 12:00 Mineralriket Sverige – om metallernas kretslopp, hållbara gruvor och globala perspektiv

3/7 10:30 – 11:45 E-mobility: Hur laddar vi Sverige för att bli en fossilfri nation till 2030?

3/7 13:00 – 13:50 Släpp solelen fri – om hur vi kan använda våra tak optimalt

3/7 13:30 – 15:20 Vad räcker skogen till?

3/7 15:00 – 16:00 Är din stad redo för möjligheterna som elektrifieringen och digitaliseringen ger?

4/7 09:00 – 10:00 Hur klimatsmart kan Sverige bli?

4/7 09:50 – 10:35 Framtiden är elektrisk – hur når vi dit?

4/7 13:00 – 13:55 Kan flyget bidra till att nå Sveriges klimatmål?

4/7 14:00 – 14:50 Ekonomisk tillväxt – konsumtionshelvete eller bättre samhälle?

4/7 15:00 – 16:00 Kampen om biomassan – värdet för både klimatet och ekonomin behöver avgöra hur skogen används

4/7 16:15 – 17:15 Är vi redo? Så stärker vi totalförsvaret genom omställningen till fossilfria transporter

5/7 08:00 – 09:30 Norden – världens smartaste energisystem. Men kan vi fortsätta flyga?

5/7 09:00 – 10:30 Fiskala skatter i gröna kläder – miljöskatter utan miljöeffekt

5/7 11:30 – 12:30 Godsstrategi i hamn – men är politiken ur kurs?

5/7 13:45 – 14:15 Hur skapar vi grön tillväxt nästa mandatperiod?