För att Sverige ska nå målet för transportsektorn om att minska utsläppen av växthusgaser med 70 procent till år 2030 måste vi snabbt ställa om fordonsparken och byta bränslen. Som stora transportuppköpare är det viktigt att myndigheter, kommuner, landsting och regioner leder utvecklingen och använder sin makt som kunder för att styra mot de mål som riksdagen beslutat om. Men vilka krav kan man ställa och hur ska man ställa dem så att de faktiskt leder till förnybara alternativ?

Lagen om offentlig upphandling ger stora friheter men det gäller att veta hur man ska använda dem. Guiden är ett praktiskt komplement till de handledningar som finns hos Upphandlingsmyndigheten och i bilagan finns också exempel på hur andra har gjort.

Läs mer och ladda hem upphandlingsguiden här

Upphandlingsguide2