”Företagens uppslutning bakom Tjänstebilsutmaningen är helt avgörande för om Sverige skall nå 2030-målet!”
Det visar tydligt resultaten från två forskningsprojekt drivna av RISE – ett om laddbara förmånsbilar och ett om konsekvenserna av Sveriges 2030-mål.

För att nå riksdagens mål om minska klimatpåverkan från transporterna med 70 procent till år 2030 krävs en mycket snabb elektrifiering av personbilsflottan. Ungefär hälften av de bilar som nyregistreras i Sverige varje år är tjänstebilar och förmånsbilar. När utbudet av laddbara bilmodeller nu ökat rejält, även bland typiska förmånsbilar, har företagen möjligheten att göra en stor insats för att snabbt etablera den nya tekniken på marknaden.

Under seminariet beskrivs hur företagen helt kostnadsneutralt kan erbjuda laddbara bilar till sina anställda, samt vägar att undanröja de hinder som fortfarande kan finnas.

Medverkar gör bland annat Ann-Charlotte Mellquist, RISE, Per Carlsson, RISE, Filip Elland, Castellum samt Mats Silfver och Stefan Andersson från Autolease. Seminariet leds av Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.