Fossilfritt Sverige har till uppgift att påskynda den svenska klimatomställningen och har därför bjudit in branscherna att skriva sina egna färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Under våren 2018 presenteras nio färdplaner och till hösten kommer ytterligare färdplaner att levereras.

Syftet med färdplanerna är att synliggöra vilka möjligheter klimatomställningen kan innebära för branscherna och hur klimatutmaningen kan användas som en affärsmässig möjlighet för både företag, branscher och Sverige.

Planerna identifierar även nödvändiga teknikskiften och eventuella hinder för branschernas omställning och presenterar förslag på hur dessa hinder kan undanröjas. Branscherna äger själva sina färdplaner och är ansvariga för de visioner, mål och hinderröjningsförslag som presenteras i planerna.

Läs branschernas färdplaner här:

Betongbranschen (pdf)
Bygg- och anläggningssektorn (pdf)
Cementbranschen (pdf)
Dagligvaruhandeln (pdf)
Flygbranschen (pdf)
Gruv- och mineralnäringen (pdf)
Skogsindustrin (pdf)
Stålindustrin (pdf)
Åkerinäringen (pdf)

Sammanfattningar av branschernas färdplaner (pdf)

Presentationer från överlämnandet (pdf)

Se seminariet här: