Överlämning av färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen

I samarbete med Fossilfritt Sverige har nio branscher tagit fram sina egna färdplaner för att nå fossilfrihet samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft. Målet med arbetet är att få en konkret bild av hur omställningen av de olika branscherna kan gå till samt identifiera utmaningar, möjligheter och behovet av politisk hinderröjning.

Färdplanerna kommer att presenteras av företrädare för respektive bransch följt av samtal om flera av de frågor som måste lösas för att omställningen ska lyckas.

Färdplaner lämnas från följande branscher:
Betongbranschen
Bygg- och anläggningssektorn
Cementbranschen
Dagligvaruhandeln
Flygbranschen
Gruv- och mineralbranschen
Skogsindustrin
Stålindustrin
Åkerinäringen

Tid: 25 april, 8.30-12.00
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm
Seminariet direktsänds här: www.regeringen.se/sveriges-regering/miljo–och-energidepartementet/

Obs: Medtag giltig legitimation

Seminariet är fullbokat

För pressackreditering kontakta: Peter Söderberg, peter.g.soderberg@regeringskansliet.se