Rapport: Nordiska företag om omställningen, konkurrenskraft och tillväxt

Enligt nordiska företag kan Norden som region stimulera globala klimatåtgärder genom goda exempel på klimatlösningar och genom export av klimatsmarta varor och tjänster. Nordiska företag identifierade tidigt klimatåtgärder som en konkurrensfördel och förstår att synergierna mellan politiskt ledarskap och innovation kan öka konkurrenskraften. Många företag ser idag att miljölagstiftningen har varit gynnsam och tycker att det är dags att skala upp åtgärderna. Detta är några av slutsatserna i rapporten Nordiska företag om klimatomställningen, konkurrenskraften och tillväxten som publiceras idag. Rapporten är baserad på intervjuer med vd:ar, styrelseordföranden och andra ledande befattningshavare i några av de största företagen i de fem nordiska länderna. Tillsammans representerar de mer än en halv miljon anställda runt om i världen och har intäkter motsvarande 17 procent av de nordiska ländernas BNP.

Rapporten, som är finansierad av Nordiska ministerrådet, är sammanställd av fem nordiska näringslivsorganisationer; Hagainitiativet, Fossilfritt Sverige, Norge 203040, Icelandic New Energy och det finska nätverket Climate Leadership Coalition. Syftet är att ge politikerna inblick i hur det nordiska näringslivet kan bidra till en snabbare omställning till ett fossilfritt samhälle och samtidigt stärka den nordiska konkurrenskraften.

Mer än 50 procent av de intervjuade företagen anger att de skulle kunna sätta mer ambitiösa mål än idag om politiken gick i rätt riktning. Tre av fyra företag uppger att de kan nå noll nettoutsläpp av växthusgaser och en majoritet av dessa uppger att de kan nå nollutsläpp innan år 2050. Många nordiska företag ser också på klimatinvesteringar som en nödvändighet som kommer att stärka deras position på världsmarknaden och säkerställa långsiktig överlevnad.

Ladda ner rapporten (PDF)