Senaste nytt från Fossilfritt Sverige
Svante Axelsson rapporterar om arbetet i Fossilfritt Sverige med rundabordsamtal, färdplaner och nya utmaningar.

Avstämning med Samverkansgrupperna
Samverkansgrupperna rapporterar om arbetet så här långt och nya målsättningar diskuteras. Presentationer av: Fossilfrihet i avtal och upphandlingar – Ulf Rosengren, Keolis, Förnybarenergi och energieffektivisering – Ingrid Westman, Friendly building AB, Hållbara investeringar och finansieringsformer – Johan Henningsson, Svensk Exportkredit, Flyg – Maria Fiskerud, RISE, Godstrafik – Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet, Personbilar – Johanna Grant, Gröna Bilister.

Aktuellt i klimatpolitiken
Eva Svedling, statssekreterare hos Isabella Lövin, berättade om regeringens klimatsatsningar och svarade på frågor från workshopdeltagarna.

Var finns pengarna?
Johan Henningsson, Svensk Exportkredit och Karin Reuterskiöld, Danske bank, pratar om finansieringens utmaningar och möjligheter. Hur kan ett fossilfritt projekt bli attraktivt för investerare och finansiärer?

Fossilfria trender och storytelling
Hur kan vi kommunicera omställningen och klimatproblemen på ett sätt som gör att människor hittar kraft att agera? Svante Axelsson talar om att balansera sjukdomsinsikten och medicinen.